SNOW

 

Page 1

 

Title:  Snow

 

Aŭthor: Frederick Phillip Grove

 

Translator: Bruce Arthur

 

 

Proksime  al la mateno, la neĝoŝtormo estis finiĝinta, sed ankoraŭ ne estis taglumo.

 

Nenombreblaj steloj brilegis suen blu-nigra ĉielo tiel ke la ĉielo aspektis brila kaj firma kie kutime ĉe la nordaj stepoj de Ameriko dum mezvintroj noktoj kiam la termometro montras la plejmalaltajn temperaturojn.

En la okcidento, la stelaro Oriono iras malsupren en la direkto al la horizonto. Estis inter la kvina kaj la sesa horo.

En la arbed-rando de la Granda Marĉo, ŝirmata fare de densaj sed nudaj aroj de tremoloj, domo granda staris.  Ĝi estis konstruita de trunkoj, blank-ŝmirita kaj fortika-fraŭla kolonianto konstruus tian domon nur se li antaŭvidus edziĝon. Ankaŭ ĝi aspektis glacie malvarmega, frostigita en la nokto.  Eĉ ne spiro moviĝis tie; maldika fadeno de fumo blankeca, etendiĝanta ĝis la nivelo de la arboj supraĵoj aspektis kvazaŭ ĝi pendas en la fumtubon anstataŭ esti veninta el ĝi.

Tra la dika neĝo en la korto, nove premita, viro luktis por iri en la direkto al la pordo.  Kiam li alvenis tien, li frapis kaj frapis, komence frapitante per siaj fingroartikoj kaj sekve batante per siaj pugnoj.

 

Page 2

Pasis du-tri  minutoj.  Tiam estis sono en la domo, kvazaŭ iu komencas moviĝi, ellitiĝas.

La ulo sur la pordŝtupo – viro mezgranda kaj maldika kun ŝafofela jako, altaj kaŭĉukaj botoj en kiujn ŝoviĝis en ekstromaĵoj pantalonoj, kaj kaskedo kun orel-kovriloj-staris kaj atendis.  Li kliniĝis kaj la manoj estis en la poŝoj de la mallonga jako, kvazaŭ la viro deziris esti kiel eble

plejmalgranda surfaco kiun povus ataki la malvarmego.  Por forigi la sekan polv-similan neĝon de ĉiu fendo de siaj botoj kaj  pantalonon, li frapis la piedojn sur la tero.  La mento estos retirita en la supre-falditan kolumon- sur la pintoj de la kolumo liaj spiroj kreis dikan tavolon de prujno.

Finfini oni deŝovis riglilon

Vira vizaĝo elrigardis, apenaŭ videbla en la lumo de la steloj.

Tiam la pordo malfermiĝis, kun zorgiga sensono, la ulo iris de ekstere endomon, ankoraŭ frapante la piedojn.

Eĉ ne unu vorto paroliĝis ĝis la pordo estis fermita.

 

Page 3

Tiam voĉo aŭdiĝis tra la malvarmego kaj malgaja mallumo de la ĉambro.

“Redcliff ne venis hejmon.  Li iris al la urbeto je proksimume la tagmezo, kaj oni antaŭvidis ke li revenos ĝis noktomezo. Ni timas ke li perdiĝis.”

La alia viro, tute nevidebla en la mallumo, aŭskultis, kun dentoj klakantaj pro la malvarmego, kaj diris, “Ĉu vi certas ke li foriris de la urbeto?”

“Nu,” diris la vizitanto heziteme,”unu el liaj ĉevaloj venis al la korto.”

“Ĉu unu al liaj ĉevaloj?”

“Jes, unu el tiuj per kiuj li veturis. La virino lukti venis al mia hejmo por peti helpon.”

La dom-posedanto ne parolis denove.  Li iris tra la mallumo ĝis la pordo ĉe la malantaŭo kaj malfermis ĝin. Tie li palpis por trovi alumetojn, kaj trovinte ilin, li ekbruligis lampon.  En la ĉambro staris granda forno, karb-forno tia kia nutras sin;

 

page 4

sed la uzata brulaĵo estis ligno.  Li malfermis la aer-klapojn kaj forskuis la cindrojn de la krado. Estis  du granda picoj de piceo en la fajrujo, brulante malrapide dum la nokto.  Post malpli ol minuto, ili bruliĝis rapide kaj varme.

La vizitanto eniris, palpebrumante en la lumo de la lampo, kaj rigardis.  Post malmultaj minutoj, la varmo de la formo senteblis.

“Mi vokos al Bill,” diris la dom-posedanto.  Li mem estis mez-alta aŭ iomete plialta, sed havis larĝegajn ŝultrojn: korpo taŭga por levi pezaĵojn.  Kompare, la alia viro aspektis malgranda, malforta, nana.

Li iris el la ĉambro, reirante tra la malvarmega nuda koridoro antaŭe, kaj iris supren al la alia etaĝo.

Kelkajn minutojn pliposte, alta maldika, bonkorpa junulo rapide eniris la ĉambron, kie atendas la vizitanto.  Bill, la dungito de Carroll surhavis nur siajn subvestojn, kaj li portis brake siajn aliajn vestojn. Sen malŝpari tempon,

 

page 5

li saltis, frapis la piedojn kaj svingis la brakojn, kaj li komencis vesti sin.

Li salutis la vizitanton.  “Saluton, Mike! Kion diras al mi Abe? Redcliff perdiĝis, ĉu jes?

“Ŝajne jes,” diris Mike malvigle.                                                            I’d have waited in town

“Ho,” Bill diris, “Tio ne surprizus min. Ĉu dum tia ŝtormo? Mi atendus en la urbeto! ^ Mi certa ne komencus veturi dum tia vetero!”

“Li ne komencis ĝis malfrue posttagmeze,” diris Mike Sobotski tremante.

“Ne. Kaj  ne daŭris longa,” akorde diris Bill, metante la rimenojn de sia surtuto sur siajn ŝultrojn.  “ Sed dum la ŝtormo daŭris…..”

Pracizi tiam reeniris Abe Carroll, la bien-posedanto, kun ŝofofela jako, pelta kaskedo kaj longa lana koltuko sur la brako.  Estis severa mieno sur  lia profunde liniita, okul-frapa kvadrata vizaĝo dum li tenis la enflankon de sia ŝofa felo apud la forno por varmigi ĝin.

Page 6

Post tio li senvorte surmetis ĝin atente.

Mike Sobotski ankoraŭ staris kliniĝinte, tremante, kvankam li estis ĉe la alia flanko de la forno kun malferma jako, kaptante kiel eble plej multe da varmo.

Abe finis vesti sin, movante la korpon kiel eble plej malmulte, kaj li iris en la direkto al la pordo. Irante preter Bill, li etendis kiu tuŝis la brakon de la junulo.

“ni iru,”li diris;  kaj al la alia viro li diris, indikanta al la fornon, “Fermu la aer-klapojn.”

kelkajn minutojn pliposte, antaŭ la domo estis sono de ĉevaloj leviĝantaj kaj snufegantaj…….

Mike butonumis sian jakon kaj tiris siajn mufgantojn sur la manojn, kaj li eliris.

Ili sidis sur senselajn ĉevalojn.  Abe kondukis, kaj ili kuris tra la novaj neĝodunoj en la korto kaj iris tra la pordego al la vojo.  Ĉi tie ili ne plu estis ŝirmataj fare de aroj de arboj,

 

page 7

kaj malforta sed malvarmega vento de la nord-okcidento blovis kontraŭ iliaj vizaĵoj kaj sentiĝis kvazaŭ tranĉantoj tranĉiletoj.

Abe pikis siajn kalkanojn en la flankojn de lia leviĝanta ĉvalo. La ĉevalo ne volis obei al Abe ĉar Abe volis iri de la vojo kaj iri trans sovaĝa tero al la nord-okcidento.

La mallumo ankoraŭ estis kvazaŭ  nigra inko, kvankam tie-tie la surfacoj de la dunoj, kie la  neĝa surfaco frontis al la taŭga direkto, spegulis malbrite la stelan lumon.  La dunoj altis ses aŭ ok futojn, kelkloki dek futojn, kaj la neĝo denove moviĝas supren trans la surfaco de la dumoj ĉar ĝi estis tiel malpeza kun etaj eroj.  Ĝi plenigon la spurojn post duona horo.  Kiam la ĉevaloj kuris tra la dunoj, la neĝeroj leviĝis nube, flugante supen la ĉevaloj kaj rajdantoj.

Post malpli ol duona horo, ili venis al du trunkaj konstruaĵoj, kiuj aspektis kvazaŭ ili sidas sur la neĝo kiel hundoj.  Post eniri la korton per pordego, ili iris preter unu el la konstruaĵoj

 

page 8

 

kaj ili iris en la direkto al la alia, kiu estis malgranda brut-domo.    Kun la ĉevaloj snufegante ili haltis ĉe la flanko ŝirmata kontraŭ la vento.

Mike deĉevaliĝis kaj li ĵetis la kolbridon de sia ĉevalo al Bill.  Li iris al la domo, kiu staris proksimume cent futojn for. Ĉi tiu dometo estis eĉ pli malgranda ol la brut-domo, eble dek du futoj kaj dek kvin futoj laŭ larĝo kaj longo.  De ties fumtubo, dika blanka plumo de fumo blovi al la sud-oriento.

Mike revenis kun port-lampo. La aliaj du saltis al la tero kaj ili malfermis la pordon por rigardi atente la ĉevalon,  kiun la virino estra permesinta eniri.

La ĉevalo tie estis, ankoraŭ eksitita, snufeganta pro la ĉirkaŭsaltantaj lumo kaj mallumo de la lampo.  La okuloj de la ĉevalo estis sovaĝaj, ĝiaj naztruoj dilatiĝintaj, kaj ĝin kovris blanka prujno. Sur ĝi estis la tuta jungilaro, kvankam la tir-rimenoj estis ligitaj al la dorsozono.

“Li lasis lin foriri.” diris Mike, rigardante ĉi tiujn indikojn.

 

Page 9

” Sajnes ke li haltis kaj maljungis lin.”

” Sendube li kaptiĝis en duno,” diris Bill akorde.

” Kaj provis piediri,” aldonis Abe.

Dum proksimume minuto ili staris sensone; ĉiu pensadis proprajn malgajajn pensojn.  Strangaj , ardantaj nubetoj venis malregule el la naz-truoj de la ĉevalo en la domo.

” Mi iris por akiri la malgrandan glit-veturilon,” diris finfine Abe.

” Mi akiros ĝin,” ofertis Bill. ” Mi kunprenos tiujn du ĉevalojn.  Ni restigos la junan ĉvalinon ĉi tie  en la brut-domo.

” Bone.”

Bill denove surĉevaliĝis kaj kondukis la ĉevalon de Abe, malaperis en la nokton.

Abe kaj Mike ligis la junan ĉevalinon kaj la alian ĉevalon ties staloj, eliris kaj fermis la pordon kaj sekve turnis sin  al domo.

Tie, per la lumo de malgranda lampo kerosena, ili vidis

 

page 10

la virinon, kiu sidas apud la forno, pala, tremanta, dent-klakanta.  Ŝi provas varmigi la manojn, kiuj estis malvarmegaj pro febro, kaj per malbrilaj okuloj ŝi rigardis la virojn kiam ili eniris.

La infanoj dormas.  La plejmaljuna, kiu estis knabino, kuŝas sur la planko kun kovrilo ĉirkaŭ si kaj volviĝinta kiel hundo.  La kvar aliaj kuŝas sur mallarĝa lito kun fojno anstataŭ matraco; du kuŝas ĉe la kap-fino de la lito kaj la aliaj du ĉe la pied-fino.  La infaneto kuŝas sur ( ne en )  ia lulilo farita de larĝa tabulo kiu pendas per maldikaj ŝnuroj de la stanga tegmento de la dometo.

La alia lito estis malplena kaj neordigita.  La aero estis sufoka pro la nokto plena je elspiroj.

” Ni serĉos lin,” diris Mike mallaŭte.  “Ni sendis iun por akiri malgrandan glitveturilon.  Li sendube provis piediri.”

La virino ne respondis.  Ŝi sidis kaj tremis.

” Ni kunprenos iujn kovrilojn,” Mike diris, “kaj iom da viskio se vi havas tion en la domo.”

 

 1. Pingback: cialis from india
 2. Pingback: prescription drugs
 3. Pingback: generic ed pills
 4. Pingback: solutions for ed
 5. Pingback: ed cure
 6. Pingback: imverctin
 7. Pingback: clomid online usa
 8. Pingback: clomid for men
 9. Pingback: cialis drug
 10. Pingback: madridbet giriş
 11. Pingback: eurocasino
 12. Pingback: eurocasino
 13. Pingback: stromectol to buy
 14. Pingback: stromectol brand
 15. Pingback: ielexusbet
 16. Pingback: trcasino
 17. Pingback: eurocasino
 18. Pingback: buy lasix 40 mg uk
 19. Pingback: meritking
 20. Pingback: meritroyalbet
 21. Pingback: buy stromectol uk
 22. Pingback: stromectol nz
 23. Pingback: ivermectin cost
 24. Pingback: ivermectin topical
 25. Pingback: eurocasino
 26. Pingback: hims viagra
 27. Pingback: madridbet
 28. Pingback: meritking
 29. Pingback: meritking
 30. Pingback: meritroyalbet
 31. Pingback: lumigan strength
 32. Pingback: meritroyalbet
 33. Pingback: meritroyalbet
 34. Pingback: meritroyalbet
 35. Pingback: gastro health
 36. Pingback: baricitinib moa
 37. Pingback: zanaflex drug
 38. Pingback: latisse near me
 39. Pingback: molnupiravir price
 40. Pingback: buy clomid usa
 41. Pingback: diuretics
 42. Pingback: tombala siteleri
 43. Pingback: tombala siteleri
 44. Pingback: tombala siteleri
 45. Pingback: elexusbet
 46. Pingback: trcasino
 47. Pingback: viagra 50 mg
 48. Pingback: cialis 100mg price
 49. Pingback: Strattera
 50. Pingback: Kemadrin
 51. Pingback: Diamox
 52. Pingback: stromectol canada
 53. Pingback: ed pills
 54. Pingback: online cialis
 55. Pingback: purchase cialis
 56. Pingback: plaquenil 500
 57. Pingback: ivermectin generic
 58. Pingback: azithromycin 250
 59. Pingback: plaquenil 800 mg
 60. Pingback: rx gabapentin
 61. Pingback: buy lasix uk
 62. Pingback: azithromycin 250
 63. Pingback: generic stromectol
 64. Pingback: modafinil daily
 65. Pingback: plaquenil 300 mg
 66. Pingback: lasix 500
 67. Pingback: viagra for sale
 68. Pingback: ivermectin 50 mg
 69. Pingback: ivermectin 2mg
 70. Pingback: prednisone 250 mg
 71. Pingback: best ed medication
 72. Pingback: ed supplements
 73. Pingback: doxycycline prices
 74. Pingback: ivermectin 12
 75. Pingback: clomid treats
 76. Pingback: ivermectin canada
 77. Pingback: cialis for sale
 78. Pingback: cialis ebay
 79. Pingback: stromectol 6mg for
 80. Pingback: ivermectin 18mg
 81. Pingback: zithromax
 82. Pingback: ivermectin online
 83. Pingback: 100mg viagra
 84. Pingback: how to fix ed
 85. Pingback: stromectol buy uk
 86. Pingback: blogery_i_dorogi
 87. Pingback: podolsk-region.ru
 88. Pingback: chelovek-iz-90-h
 89. Pingback: canadian rx viagra
 90. Pingback: 20mg cialis review
 91. Pingback: viagra websites
 92. Pingback: viagra alternative
 93. Pingback: top
 94. Pingback: site
 95. Pingback: Ukrainskie-serialy
 96. Pingback: canada online
 97. Pingback: zestril 40 mg
 98. Pingback: canada online
 99. Pingback: topvideos
 100. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 101. Pingback: cialis retin
 102. Pingback: viagra for sale
 103. Pingback: projectio-freid
 104. Pingback: psy2022
 105. Pingback: psy
 106. Pingback: news news news
 107. Pingback: 4569987
 108. Pingback: Zakhar Berkut hd
 109. Pingback: mail pharmacy
 110. Pingback: safe buy cialis
 111. Pingback: link
 112. Pingback: men's ed pills
 113. Pingback: best ed medication
 114. Pingback: cialis soft tablet
 115. Pingback: viagra rose achat
 116. Pingback: 777
 117. Pingback: natural cialis otc
 118. Pingback: Human Design 2021
 119. Pingback: propecia 1mg
 120. Pingback: propecia women
 121. Pingback: cost of cephalexin
 122. Pingback: 2021
 123. Pingback: The Revenant
 124. Pingback: levitra pills
 125. Pingback: paxil and adderall
 126. Pingback: neurontin tremors
 127. Pingback: rogaine propecia
 128. Pingback: dapoxetine generic
 129. Pingback: clomid ingredients
 130. Pingback: doxycycline ivf
 131. Pingback: img1
 132. Pingback: img
 133. Pingback: viagra amazon
 134. Pingback: viagra amazon
 135. Pingback: metoprolol price
 136. Pingback: viagra online usa
 137. Pingback: azithromycin 500mg
 138. Pingback: buy cheap lasix
 139. Pingback: mexican viagra
 140. Pingback: usa pharmacy india
 141. Pingback: clubhouse invite
 142. Pingback: coffee with cialis
 143. Pingback: viagra
 144. Pingback: buy cialis
 145. Pingback: cialis que es
 146. Pingback: sumatriptan online
 147. Pingback: augmentin online
 148. Pingback: lasix side effects
 149. Pingback: viagra online usa
 150. Pingback: otc ed pills
 151. Pingback: ugowkyjn
 152. Pingback: top ed drugs
 153. Pingback: tik tok
 154. Pingback: cheap ed drugs
 155. Pingback: vajdabzf
 156. Pingback: 141generic2Exare
 157. Pingback: cialis online
 158. Pingback: buy sildenafil
 159. Pingback: tolterodine 2mg uk
 160. Pingback: clozapine generic
 161. Pingback: loratadine usa
 162. Pingback: cialis supplier uk
 163. Pingback: tadalafil
 164. Pingback: cialis generic
 165. Pingback: cefuroxime online
 166. Pingback: cheap sildenafil
 167. Pingback: anastrozole otc
 168. Pingback: atomoxetine prices
 169. Pingback: meclizine tablets
 170. Pingback: svaty 7
 171. Pingback: svaty 7 sezon
 172. Pingback: svaty—7—sezon
 173. Pingback: escitalopram nz
 174. Pingback: tadalafil pills
 175. Pingback: xylocaine
 176. Pingback: zyvox medication
 177. Pingback: zyloprim 100mg usa
 178. Pingback: zovirax 800mg uk
 179. Pingback: zanaflex 4 mg nz
 180. Pingback: tenormin for sale
 181. Pingback: viagra challenge
 182. Pingback: cost of singulair
 183. Pingback: risperdal 1 mg usa
 184. Pingback: revatio for sale
 185. Pingback: remeron 30mg otc
 186. Pingback: vk login
 187. Pingback: join vk
 188. Pingback: cheap pyridium
 189. Pingback: cheap bactrim
 190. Pingback: amoxicillin 500 mg
 191. Pingback: buy viagra online
 192. Pingback: prevacid prices
 193. Pingback: order plaquenil
 194. Pingback: 232dfsad
 195. Pingback: cheap mobic 7,5 mg
 196. Pingback: cheap Plaquenil
 197. Pingback: micardis 20 mg nz
 198. Pingback: best ed drugs
 199. Pingback: levaquin cheap
 200. Pingback: generic sildenafil
 201. Pingback: lamisil nz
 202. Pingback: natural viagra
 203. Pingback: canadian pharmacy
 204. Pingback: company website
 205. Pingback: imodium for sale
 206. Pingback: order cialis
 207. Pingback: online pharmacy
 208. Pingback: order imdur
 209. Pingback: hyzaar 12,5mg uk
 210. Pingback: what are ed drugs
 211. Pingback: cheap Cipro
 212. Pingback: flomax for sale
 213. Pingback: elavil canada
 214. Pingback: buy viagra online
 215. Pingback: diltiazem usa
 216. Pingback: differin 15g otc
 217. Pingback: where to buy ddavp
 218. Pingback: buy cheap viagra
 219. Pingback: cymbalta 40mg otc
 220. Pingback: cheapest crestor
 221. Pingback: thesisbyd.com
 222. Pingback: dzhonuikfilm4
 223. Pingback: matrica-film
 224. Pingback: compazine uk
 225. Pingback: Buy brand viagra
 226. Pingback: 158444
 227. Pingback: Viagra 50 mg
 228. Pingback: clomid coupon
 229. Pingback: generic viagra 50
 230. Pingback: HD
 231. Pingback: write my paper
 232. Pingback: assignment helps
 233. Pingback: writers essay
 234. Pingback: sildenafil generic
 235. Pingback: hod-korolevy-2020
 236. Pingback: cialis free
 237. Pingback: 44549
 238. Pingback: 44548
 239. Pingback: cbd oil amazon
 240. Pingback: 2 viagra pills
 241. Pingback: viagra soft gel
 242. Pingback: cbd capsules
 243. Pingback: canada ed drugs
 244. Pingback: Pharmacy viagra
 245. Pingback: speedy cash
 246. Pingback: nj car insurance
 247. Pingback: batmanapollo
 248. Pingback: best insurance car
 249. Pingback: car insurances
 250. Pingback: slot games
 251. Pingback: real online casino
 252. Pingback: online casinos
 253. Pingback: online casinos
 254. Pingback: free slots online
 255. Pingback: doubleu casino
 256. Pingback: pala casino online
 257. Pingback: natural ed drugs
 258. Pingback: viagra low price
 259. Pingback: cheap ceclor
 260. Pingback: buy cialis online
 261. Pingback: how to buy casodex
 262. Pingback: buy viagra
 263. Pingback: benicar 10mg otc
 264. Pingback: cheap cialis uk
 265. Pingback: generic cialis
 266. Pingback: amaryl 1mg online
 267. Pingback: CFOSPUK
 268. Pingback: abilify 20mg usa
 269. Pingback: lexapro 10mg pills
 270. Pingback: canadian pharmacy
 271. Pingback: Cialis 40 mg usa
 272. Pingback: like-v.ru
 273. Pingback: buy Cialis 20mg
 274. Pingback: order Cialis 20mg
 275. Pingback: generic sildenafil
 276. Pingback: cheap sildenafil
 277. Pingback: krsmi.ru
 278. Pingback: buy sildenafil
 279. Pingback: generic viagra
 280. Pingback: casino slot
 281. Pingback: buy cialis online
 282. Pingback: Tenet Online
 283. Pingback: online casino usa
 284. Pingback: liquid tadalafil
 285. Pingback: 525
 286. Pingback: 323
 287. Pingback: batmanapollo.ru
 288. Pingback: prednisone cost
 289. Pingback: buy metformin
 290. Pingback: buy cialis online
 291. Pingback: cialis pill
 292. Pingback: viagra on-line
 293. Pingback: canadian viagra
 294. Pingback: moskva-psiholog
 295. Pingback: canada ed drugs
 296. Pingback: viagra for sale
 297. Pingback: natural viagra
 298. Pingback: cheap pills online
 299. Pingback: online casino
 300. Pingback: levitra 20 mg
 301. Pingback: online casinos
 302. Pingback: slots online
 303. Pingback: cbd oil for sale
 304. Pingback: viagra canada
 305. Pingback: cialis 20
 306. Pingback: best cbd oil
 307. Pingback: generic for cialis
 308. Pingback: generic propecia
 309. Pingback: 20 cialis
 310. Pingback: pharmacy
 311. Pingback: 5 mg cialis
 312. Pingback: LuckyCreek
 313. Pingback: willie
 314. Pingback: cialis 5 mg
 315. Pingback: online casinos
 316. Pingback: 20 cialis
 317. Pingback: viagra cost
 318. Pingback: payday advance
 319. Pingback: buy tadalafil
 320. Pingback: installment loans
 321. Pingback: bitly
 322. Pingback: buy viagra online
 323. Pingback: cialis 5mg
 324. Pingback: free slots online
 325. Pingback: rlowcostmd.com
 326. Pingback: viagra cost
 327. Pingback: casino real money
 328. Pingback: levitra pill
 329. Pingback: generic cialis
 330. Pingback: vardenafil usa
 331. Pingback: Viagra or cialis
 332. Pingback: viagra coupon
 333. Pingback: viagra price
 334. Pingback: viagra coupons
 335. Pingback: bitly.com
 336. Pingback: Real cialis online
 337. Pingback: t.me/psyhell
 338. Pingback: walmart pharmacy
 339. Pingback: tadalafil online
 340. Pingback: sildenafil
 341. Pingback: tadalafil online
 342. Pingback: cheap ed pills
 343. Pingback: buy cialis
 344. Pingback: cheap viagra
 345. Pingback: cialis vs viagra
 346. Pingback: viagra for sale
 347. Pingback: cialis
 348. Pingback: kaletra
 349. Pingback: viagra online
 350. Pingback: cialis from canada
 351. Pingback: cialis walmart
 352. Pingback: viagra
 353. Pingback: viagra for sale
 354. Pingback: best ed pills
 355. Pingback: cialis canada
 356. Pingback: viagra 100mg
 357. Pingback: generic viagra
 358. Pingback: djoker film
 359. Pingback: canadian pharmacy
 360. Pingback: film doktor_liza
 361. Pingback: levitra online
 362. Pingback: cialis 20
 363. Pingback: cialis 20mg
 364. Pingback: generic viagra
 365. Pingback: cialis coupon cvs
 366. Pingback: Drug Rehab
 367. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 368. Pingback: coronavirus
 369. Pingback: psyhelp_on_line
 370. Pingback: psiholog
 371. Pingback: buy viagra
 372. Pingback: viagra
 373. Pingback: cialis generic
 374. Pingback: Beograd film 2020
 375. Pingback: sildenafil
 376. Pingback: viagra online
 377. Pingback: generic cialis
 378. Pingback: online pharmacy
 379. Pingback: film t-34
 380. Pingback: strelcov 2020
 381. Pingback: cialis pills
 382. Pingback: buy cialis cheap
 383. Pingback: viagra pills
 384. Pingback: kinoxaxru.ru
 385. Pingback: order viagra
 386. Pingback: natural viagra
 387. Pingback: watch online
 388. Pingback: cialis 20mg
 389. Pingback: astrolog
 390. Pingback: ¯jak Son³k
 391. Pingback: +
 392. Pingback: viagra online
 393. Pingback: viagra
 394. Pingback: DSmlka
 395. Pingback: vk 2020
 396. Pingback: pod-vodoi
 397. Pingback: led-2
 398. Pingback: The-Gentlemen
 399. Pingback: koma 2020
 400. Pingback: human-design-space
 401. Pingback: dizajn cheloveka
 402. Pingback: human design
 403. Pingback: Film 2021
 404. Pingback: Film 2020
 405. Pingback: Film
 406. Pingback: 1plus1
 407. Pingback: #1plus1
 408. Pingback: 1plus1serial.site
 409. Pingback: tvrv.ru
 410. Pingback: fioricet2020.com
 411. Pingback: Genfio.com
 412. Pingback: Watch+movies+2020
 413. Pingback: Dailymotion
 414. Pingback: serial 2020
 415. Pingback: viapwronline.com
 416. Pingback: Dollface-Season-1
 417. Pingback: Evil-Season-4
 418. Pingback: Evil-Season-3
 419. Pingback: Evil-Season-2
 420. Pingback: Evil-Season-1
 421. Pingback: See-Season-1
 422. Pingback: 4serial.com
 423. Pingback: canpharmb3.com
 424. Pingback: genericvgrmax.com
 425. Pingback: hqcialismht.com
 426. Pingback: topedstoreusa.com
 427. Pingback: 1 seriya
 428. Pingback: bofilm
 429. Pingback: LostFilm HD 720
 430. Pingback: kinosmotretonline
 431. Pingback: HDrezka
 432. Pingback: movies hdrezka
 433. Pingback: dorama hdrezka
 434. Pingback: youtube2019.ru
 435. Pingback: cerialest.ru
 436. Pingback: serial
 437. Pingback: kinokrad-2019
 438. Pingback: filmy-kinokrad
 439. Pingback: casino
 440. Pingback: Watch TV Shows
 441. Pingback: kinokrad 2020
 442. Pingback: kinokrad
 443. Pingback: Serial smotret
 444. Pingback: 11 10 2019
 445. Pingback: Movies1
 446. Pingback: Top Movies
 447. Pingback: karan johar
 448. Pingback: movies online
 449. Pingback: movies
 450. Pingback: +1+
 451. Pingback: Video
 452. Pingback: 2020
 453. Pingback: we-b-tv.com
 454. Pingback: cialis
 455. Pingback: pharmacies
 456. Pingback: canadian pharmacy
 457. Pingback: online pharmacy
 458. Pingback: viagra pills
 459. Pingback: viagra online
 460. Pingback: viagra prices
 461. Pingback: viagra generic
 462. Pingback: buy levitra
 463. Pingback: Viagra generika
 464. Pingback: Viagra for sale
 465. Pingback: sildenafil tablets
 466. Pingback: cialis cost
 467. Pingback: cialis 20 mg
 468. Pingback: sildenafil coupons
 469. Pingback: cialis online
 470. Pingback: cialis canada
 471. Pingback: 5mg cialis
 472. Pingback: cialis
 473. Pingback: sildenafil 100mg
 474. Pingback: tadalafil
 475. Pingback: viagra generic
 476. Pingback: cialis generic
 477. Pingback: generic viagra
 478. Pingback: generic cialis
 479. Pingback: buy viagra online
 480. Pingback: buy cialis online
 481. Pingback: buy viagra
 482. Pingback: buy cialis
 483. Pingback: Buy cialis
 484. Pingback: example.org.17
 485. Pingback: facebook
 486. Pingback: a2019-2020
 487. Pingback: #macron #Lassalle
 488. Pingback: cleantalkorg2.ru
 489. Pingback: 2019
 490. Pingback: hdmobilesex.me
 491. Pingback: 748aCVjmsaf
 492. Pingback: Generic cialis
 493. Pingback: Cialis online
 494. Pingback: Buy cialis online
 495. Pingback: writeaessay
 496. Pingback: Generic cialis
 497. Pingback: Cialis prices
 498. Pingback: Cialis 5 mg
 499. Pingback: Generic viagra
 500. Pingback: Cialis generic
 501. Pingback: Viagra uk
 502. Pingback: Buy cialis online
 503. Pingback: Viagra generico
 504. Pingback: Cialis from canada

Comments are closed.