SNOW

 

Page 1

 

Title:  Snow

 

Aŭthor: Frederick Phillip Grove

 

Translator: Bruce Arthur

 

 

Proksime  al la mateno, la neĝoŝtormo estis finiĝinta, sed ankoraŭ ne estis taglumo.

 

Nenombreblaj steloj brilegis suen blu-nigra ĉielo tiel ke la ĉielo aspektis brila kaj firma kie kutime ĉe la nordaj stepoj de Ameriko dum mezvintroj noktoj kiam la termometro montras la plejmalaltajn temperaturojn.

En la okcidento, la stelaro Oriono iras malsupren en la direkto al la horizonto. Estis inter la kvina kaj la sesa horo.

En la arbed-rando de la Granda Marĉo, ŝirmata fare de densaj sed nudaj aroj de tremoloj, domo granda staris.  Ĝi estis konstruita de trunkoj, blank-ŝmirita kaj fortika-fraŭla kolonianto konstruus tian domon nur se li antaŭvidus edziĝon. Ankaŭ ĝi aspektis glacie malvarmega, frostigita en la nokto.  Eĉ ne spiro moviĝis tie; maldika fadeno de fumo blankeca, etendiĝanta ĝis la nivelo de la arboj supraĵoj aspektis kvazaŭ ĝi pendas en la fumtubon anstataŭ esti veninta el ĝi.

Tra la dika neĝo en la korto, nove premita, viro luktis por iri en la direkto al la pordo.  Kiam li alvenis tien, li frapis kaj frapis, komence frapitante per siaj fingroartikoj kaj sekve batante per siaj pugnoj.

 

Page 2

Pasis du-tri  minutoj.  Tiam estis sono en la domo, kvazaŭ iu komencas moviĝi, ellitiĝas.

La ulo sur la pordŝtupo – viro mezgranda kaj maldika kun ŝafofela jako, altaj kaŭĉukaj botoj en kiujn ŝoviĝis en ekstromaĵoj pantalonoj, kaj kaskedo kun orel-kovriloj-staris kaj atendis.  Li kliniĝis kaj la manoj estis en la poŝoj de la mallonga jako, kvazaŭ la viro deziris esti kiel eble

plejmalgranda surfaco kiun povus ataki la malvarmego.  Por forigi la sekan polv-similan neĝon de ĉiu fendo de siaj botoj kaj  pantalonon, li frapis la piedojn sur la tero.  La mento estos retirita en la supre-falditan kolumon- sur la pintoj de la kolumo liaj spiroj kreis dikan tavolon de prujno.

Finfini oni deŝovis riglilon

Vira vizaĝo elrigardis, apenaŭ videbla en la lumo de la steloj.

Tiam la pordo malfermiĝis, kun zorgiga sensono, la ulo iris de ekstere endomon, ankoraŭ frapante la piedojn.

Eĉ ne unu vorto paroliĝis ĝis la pordo estis fermita.

 

Page 3

Tiam voĉo aŭdiĝis tra la malvarmego kaj malgaja mallumo de la ĉambro.

“Redcliff ne venis hejmon.  Li iris al la urbeto je proksimume la tagmezo, kaj oni antaŭvidis ke li revenos ĝis noktomezo. Ni timas ke li perdiĝis.”

La alia viro, tute nevidebla en la mallumo, aŭskultis, kun dentoj klakantaj pro la malvarmego, kaj diris, “Ĉu vi certas ke li foriris de la urbeto?”

“Nu,” diris la vizitanto heziteme,”unu el liaj ĉevaloj venis al la korto.”

“Ĉu unu al liaj ĉevaloj?”

“Jes, unu el tiuj per kiuj li veturis. La virino lukti venis al mia hejmo por peti helpon.”

La dom-posedanto ne parolis denove.  Li iris tra la mallumo ĝis la pordo ĉe la malantaŭo kaj malfermis ĝin. Tie li palpis por trovi alumetojn, kaj trovinte ilin, li ekbruligis lampon.  En la ĉambro staris granda forno, karb-forno tia kia nutras sin;

 

page 4

sed la uzata brulaĵo estis ligno.  Li malfermis la aer-klapojn kaj forskuis la cindrojn de la krado. Estis  du granda picoj de piceo en la fajrujo, brulante malrapide dum la nokto.  Post malpli ol minuto, ili bruliĝis rapide kaj varme.

La vizitanto eniris, palpebrumante en la lumo de la lampo, kaj rigardis.  Post malmultaj minutoj, la varmo de la formo senteblis.

“Mi vokos al Bill,” diris la dom-posedanto.  Li mem estis mez-alta aŭ iomete plialta, sed havis larĝegajn ŝultrojn: korpo taŭga por levi pezaĵojn.  Kompare, la alia viro aspektis malgranda, malforta, nana.

Li iris el la ĉambro, reirante tra la malvarmega nuda koridoro antaŭe, kaj iris supren al la alia etaĝo.

Kelkajn minutojn pliposte, alta maldika, bonkorpa junulo rapide eniris la ĉambron, kie atendas la vizitanto.  Bill, la dungito de Carroll surhavis nur siajn subvestojn, kaj li portis brake siajn aliajn vestojn. Sen malŝpari tempon,

 

page 5

li saltis, frapis la piedojn kaj svingis la brakojn, kaj li komencis vesti sin.

Li salutis la vizitanton.  “Saluton, Mike! Kion diras al mi Abe? Redcliff perdiĝis, ĉu jes?

“Ŝajne jes,” diris Mike malvigle.                                                            I’d have waited in town

“Ho,” Bill diris, “Tio ne surprizus min. Ĉu dum tia ŝtormo? Mi atendus en la urbeto! ^ Mi certa ne komencus veturi dum tia vetero!”

“Li ne komencis ĝis malfrue posttagmeze,” diris Mike Sobotski tremante.

“Ne. Kaj  ne daŭris longa,” akorde diris Bill, metante la rimenojn de sia surtuto sur siajn ŝultrojn.  “ Sed dum la ŝtormo daŭris…..”

Pracizi tiam reeniris Abe Carroll, la bien-posedanto, kun ŝofofela jako, pelta kaskedo kaj longa lana koltuko sur la brako.  Estis severa mieno sur  lia profunde liniita, okul-frapa kvadrata vizaĝo dum li tenis la enflankon de sia ŝofa felo apud la forno por varmigi ĝin.

Page 6

Post tio li senvorte surmetis ĝin atente.

Mike Sobotski ankoraŭ staris kliniĝinte, tremante, kvankam li estis ĉe la alia flanko de la forno kun malferma jako, kaptante kiel eble plej multe da varmo.

Abe finis vesti sin, movante la korpon kiel eble plej malmulte, kaj li iris en la direkto al la pordo. Irante preter Bill, li etendis kiu tuŝis la brakon de la junulo.

“ni iru,”li diris;  kaj al la alia viro li diris, indikanta al la fornon, “Fermu la aer-klapojn.”

kelkajn minutojn pliposte, antaŭ la domo estis sono de ĉevaloj leviĝantaj kaj snufegantaj…….

Mike butonumis sian jakon kaj tiris siajn mufgantojn sur la manojn, kaj li eliris.

Ili sidis sur senselajn ĉevalojn.  Abe kondukis, kaj ili kuris tra la novaj neĝodunoj en la korto kaj iris tra la pordego al la vojo.  Ĉi tie ili ne plu estis ŝirmataj fare de aroj de arboj,

 

page 7

kaj malforta sed malvarmega vento de la nord-okcidento blovis kontraŭ iliaj vizaĵoj kaj sentiĝis kvazaŭ tranĉantoj tranĉiletoj.

Abe pikis siajn kalkanojn en la flankojn de lia leviĝanta ĉvalo. La ĉevalo ne volis obei al Abe ĉar Abe volis iri de la vojo kaj iri trans sovaĝa tero al la nord-okcidento.

La mallumo ankoraŭ estis kvazaŭ  nigra inko, kvankam tie-tie la surfacoj de la dunoj, kie la  neĝa surfaco frontis al la taŭga direkto, spegulis malbrite la stelan lumon.  La dunoj altis ses aŭ ok futojn, kelkloki dek futojn, kaj la neĝo denove moviĝas supren trans la surfaco de la dumoj ĉar ĝi estis tiel malpeza kun etaj eroj.  Ĝi plenigon la spurojn post duona horo.  Kiam la ĉevaloj kuris tra la dunoj, la neĝeroj leviĝis nube, flugante supen la ĉevaloj kaj rajdantoj.

Post malpli ol duona horo, ili venis al du trunkaj konstruaĵoj, kiuj aspektis kvazaŭ ili sidas sur la neĝo kiel hundoj.  Post eniri la korton per pordego, ili iris preter unu el la konstruaĵoj

 

page 8

 

kaj ili iris en la direkto al la alia, kiu estis malgranda brut-domo.    Kun la ĉevaloj snufegante ili haltis ĉe la flanko ŝirmata kontraŭ la vento.

Mike deĉevaliĝis kaj li ĵetis la kolbridon de sia ĉevalo al Bill.  Li iris al la domo, kiu staris proksimume cent futojn for. Ĉi tiu dometo estis eĉ pli malgranda ol la brut-domo, eble dek du futoj kaj dek kvin futoj laŭ larĝo kaj longo.  De ties fumtubo, dika blanka plumo de fumo blovi al la sud-oriento.

Mike revenis kun port-lampo. La aliaj du saltis al la tero kaj ili malfermis la pordon por rigardi atente la ĉevalon,  kiun la virino estra permesinta eniri.

La ĉevalo tie estis, ankoraŭ eksitita, snufeganta pro la ĉirkaŭsaltantaj lumo kaj mallumo de la lampo.  La okuloj de la ĉevalo estis sovaĝaj, ĝiaj naztruoj dilatiĝintaj, kaj ĝin kovris blanka prujno. Sur ĝi estis la tuta jungilaro, kvankam la tir-rimenoj estis ligitaj al la dorsozono.

“Li lasis lin foriri.” diris Mike, rigardante ĉi tiujn indikojn.

 

Page 9

” Sajnes ke li haltis kaj maljungis lin.”

” Sendube li kaptiĝis en duno,” diris Bill akorde.

” Kaj provis piediri,” aldonis Abe.

Dum proksimume minuto ili staris sensone; ĉiu pensadis proprajn malgajajn pensojn.  Strangaj , ardantaj nubetoj venis malregule el la naz-truoj de la ĉevalo en la domo.

” Mi iris por akiri la malgrandan glit-veturilon,” diris finfine Abe.

” Mi akiros ĝin,” ofertis Bill. ” Mi kunprenos tiujn du ĉevalojn.  Ni restigos la junan ĉvalinon ĉi tie  en la brut-domo.

” Bone.”

Bill denove surĉevaliĝis kaj kondukis la ĉevalon de Abe, malaperis en la nokton.

Abe kaj Mike ligis la junan ĉevalinon kaj la alian ĉevalon ties staloj, eliris kaj fermis la pordon kaj sekve turnis sin  al domo.

Tie, per la lumo de malgranda lampo kerosena, ili vidis

 

page 10

la virinon, kiu sidas apud la forno, pala, tremanta, dent-klakanta.  Ŝi provas varmigi la manojn, kiuj estis malvarmegaj pro febro, kaj per malbrilaj okuloj ŝi rigardis la virojn kiam ili eniris.

La infanoj dormas.  La plejmaljuna, kiu estis knabino, kuŝas sur la planko kun kovrilo ĉirkaŭ si kaj volviĝinta kiel hundo.  La kvar aliaj kuŝas sur mallarĝa lito kun fojno anstataŭ matraco; du kuŝas ĉe la kap-fino de la lito kaj la aliaj du ĉe la pied-fino.  La infaneto kuŝas sur ( ne en )  ia lulilo farita de larĝa tabulo kiu pendas per maldikaj ŝnuroj de la stanga tegmento de la dometo.

La alia lito estis malplena kaj neordigita.  La aero estis sufoka pro la nokto plena je elspiroj.

” Ni serĉos lin,” diris Mike mallaŭte.  “Ni sendis iun por akiri malgrandan glitveturilon.  Li sendube provis piediri.”

La virino ne respondis.  Ŝi sidis kaj tremis.

” Ni kunprenos iujn kovrilojn,” Mike diris, “kaj iom da viskio se vi havas tion en la domo.”

 

 1. Pingback: azithromycin 250
 2. Pingback: plaquenil 800 mg
 3. Pingback: rx gabapentin
 4. Pingback: buy lasix uk
 5. Pingback: azithromycin 250
 6. Pingback: generic stromectol
 7. Pingback: modafinil daily
 8. Pingback: plaquenil 300 mg
 9. Pingback: lasix 500
 10. Pingback: viagra for sale
 11. Pingback: ivermectin 50 mg
 12. Pingback: ivermectin 2mg
 13. Pingback: prednisone 250 mg
 14. Pingback: best ed medication
 15. Pingback: ed supplements
 16. Pingback: doxycycline prices
 17. Pingback: ivermectin 12
 18. Pingback: clomid treats
 19. Pingback: ivermectin canada
 20. Pingback: cialis for sale
 21. Pingback: cialis ebay
 22. Pingback: stromectol 6mg for
 23. Pingback: ivermectin 18mg
 24. Pingback: zithromax
 25. Pingback: ivermectin online
 26. Pingback: 100mg viagra
 27. Pingback: how to fix ed
 28. Pingback: stromectol buy uk
 29. Pingback: blogery_i_dorogi
 30. Pingback: podolsk-region.ru
 31. Pingback: chelovek-iz-90-h
 32. Pingback: canadian rx viagra
 33. Pingback: 20mg cialis review
 34. Pingback: viagra websites
 35. Pingback: viagra alternative
 36. Pingback: top
 37. Pingback: site
 38. Pingback: Ukrainskie-serialy
 39. Pingback: canada online
 40. Pingback: zestril 40 mg
 41. Pingback: canada online
 42. Pingback: topvideos
 43. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 44. Pingback: cialis retin
 45. Pingback: viagra for sale
 46. Pingback: projectio-freid
 47. Pingback: psy2022
 48. Pingback: psy
 49. Pingback: news news news
 50. Pingback: 4569987
 51. Pingback: Zakhar Berkut hd
 52. Pingback: mail pharmacy
 53. Pingback: safe buy cialis
 54. Pingback: link
 55. Pingback: men's ed pills
 56. Pingback: best ed medication
 57. Pingback: cialis soft tablet
 58. Pingback: viagra rose achat
 59. Pingback: 777
 60. Pingback: natural cialis otc
 61. Pingback: Human Design 2021
 62. Pingback: propecia 1mg
 63. Pingback: propecia women
 64. Pingback: cost of cephalexin
 65. Pingback: 2021
 66. Pingback: The Revenant
 67. Pingback: levitra pills
 68. Pingback: paxil and adderall
 69. Pingback: neurontin tremors
 70. Pingback: rogaine propecia
 71. Pingback: dapoxetine generic
 72. Pingback: clomid ingredients
 73. Pingback: doxycycline ivf
 74. Pingback: img1
 75. Pingback: img
 76. Pingback: viagra amazon
 77. Pingback: viagra amazon
 78. Pingback: metoprolol price
 79. Pingback: viagra online usa
 80. Pingback: azithromycin 500mg
 81. Pingback: buy cheap lasix
 82. Pingback: mexican viagra
 83. Pingback: usa pharmacy india
 84. Pingback: clubhouse invite
 85. Pingback: coffee with cialis
 86. Pingback: viagra
 87. Pingback: buy cialis
 88. Pingback: cialis que es
 89. Pingback: sumatriptan online
 90. Pingback: augmentin online
 91. Pingback: lasix side effects
 92. Pingback: viagra online usa
 93. Pingback: otc ed pills
 94. Pingback: ugowkyjn
 95. Pingback: top ed drugs
 96. Pingback: tik tok
 97. Pingback: cheap ed drugs
 98. Pingback: vajdabzf
 99. Pingback: 141generic2Exare
 100. Pingback: cialis online
 101. Pingback: buy sildenafil
 102. Pingback: tolterodine 2mg uk
 103. Pingback: clozapine generic
 104. Pingback: loratadine usa
 105. Pingback: cialis supplier uk
 106. Pingback: tadalafil
 107. Pingback: cialis generic
 108. Pingback: cefuroxime online
 109. Pingback: cheap sildenafil
 110. Pingback: anastrozole otc
 111. Pingback: atomoxetine prices
 112. Pingback: meclizine tablets
 113. Pingback: svaty 7
 114. Pingback: svaty 7 sezon
 115. Pingback: svaty—7—sezon
 116. Pingback: escitalopram nz
 117. Pingback: tadalafil pills
 118. Pingback: xylocaine
 119. Pingback: zyvox medication
 120. Pingback: zyloprim 100mg usa
 121. Pingback: zovirax 800mg uk
 122. Pingback: zanaflex 4 mg nz
 123. Pingback: tenormin for sale
 124. Pingback: viagra challenge
 125. Pingback: cost of singulair
 126. Pingback: risperdal 1 mg usa
 127. Pingback: revatio for sale
 128. Pingback: remeron 30mg otc
 129. Pingback: vk login
 130. Pingback: join vk
 131. Pingback: cheap pyridium
 132. Pingback: cheap bactrim
 133. Pingback: amoxicillin 500 mg
 134. Pingback: buy viagra online
 135. Pingback: prevacid prices
 136. Pingback: order plaquenil
 137. Pingback: 232dfsad
 138. Pingback: cheap mobic 7,5 mg
 139. Pingback: cheap Plaquenil
 140. Pingback: micardis 20 mg nz
 141. Pingback: best ed drugs
 142. Pingback: levaquin cheap
 143. Pingback: generic sildenafil
 144. Pingback: lamisil nz
 145. Pingback: natural viagra
 146. Pingback: canadian pharmacy
 147. Pingback: company website
 148. Pingback: imodium for sale
 149. Pingback: order cialis
 150. Pingback: online pharmacy
 151. Pingback: order imdur
 152. Pingback: hyzaar 12,5mg uk
 153. Pingback: what are ed drugs
 154. Pingback: cheap Cipro
 155. Pingback: flomax for sale
 156. Pingback: elavil canada
 157. Pingback: buy viagra online
 158. Pingback: diltiazem usa
 159. Pingback: differin 15g otc
 160. Pingback: where to buy ddavp
 161. Pingback: buy cheap viagra
 162. Pingback: cymbalta 40mg otc
 163. Pingback: cheapest crestor
 164. Pingback: thesisbyd.com
 165. Pingback: dzhonuikfilm4
 166. Pingback: matrica-film
 167. Pingback: compazine uk
 168. Pingback: Buy brand viagra
 169. Pingback: 158444
 170. Pingback: Viagra 50 mg
 171. Pingback: clomid coupon
 172. Pingback: generic viagra 50
 173. Pingback: HD
 174. Pingback: write my paper
 175. Pingback: assignment helps
 176. Pingback: writers essay
 177. Pingback: sildenafil generic
 178. Pingback: hod-korolevy-2020
 179. Pingback: cialis free
 180. Pingback: 44549
 181. Pingback: 44548
 182. Pingback: cbd oil amazon
 183. Pingback: 2 viagra pills
 184. Pingback: viagra soft gel
 185. Pingback: cbd capsules
 186. Pingback: canada ed drugs
 187. Pingback: Pharmacy viagra
 188. Pingback: speedy cash
 189. Pingback: nj car insurance
 190. Pingback: batmanapollo
 191. Pingback: best insurance car
 192. Pingback: car insurances
 193. Pingback: slot games
 194. Pingback: real online casino
 195. Pingback: online casinos
 196. Pingback: online casinos
 197. Pingback: free slots online
 198. Pingback: doubleu casino
 199. Pingback: pala casino online
 200. Pingback: natural ed drugs
 201. Pingback: viagra low price
 202. Pingback: cheap ceclor
 203. Pingback: buy cialis online
 204. Pingback: how to buy casodex
 205. Pingback: buy viagra
 206. Pingback: benicar 10mg otc
 207. Pingback: cheap cialis uk
 208. Pingback: generic cialis
 209. Pingback: amaryl 1mg online
 210. Pingback: CFOSPUK
 211. Pingback: abilify 20mg usa
 212. Pingback: lexapro 10mg pills
 213. Pingback: canadian pharmacy
 214. Pingback: Cialis 40 mg usa
 215. Pingback: like-v.ru
 216. Pingback: buy Cialis 20mg
 217. Pingback: order Cialis 20mg
 218. Pingback: generic sildenafil
 219. Pingback: cheap sildenafil
 220. Pingback: krsmi.ru
 221. Pingback: buy sildenafil
 222. Pingback: generic viagra
 223. Pingback: casino slot
 224. Pingback: buy cialis online
 225. Pingback: Tenet Online
 226. Pingback: online casino usa
 227. Pingback: liquid tadalafil
 228. Pingback: 525
 229. Pingback: 323
 230. Pingback: batmanapollo.ru
 231. Pingback: prednisone cost
 232. Pingback: buy metformin
 233. Pingback: buy cialis online
 234. Pingback: cialis pill
 235. Pingback: viagra on-line
 236. Pingback: canadian viagra
 237. Pingback: moskva-psiholog
 238. Pingback: canada ed drugs
 239. Pingback: viagra for sale
 240. Pingback: natural viagra
 241. Pingback: cheap pills online
 242. Pingback: online casino
 243. Pingback: levitra 20 mg
 244. Pingback: online casinos
 245. Pingback: slots online
 246. Pingback: cbd oil for sale
 247. Pingback: viagra canada
 248. Pingback: cialis 20
 249. Pingback: best cbd oil
 250. Pingback: generic for cialis
 251. Pingback: generic propecia
 252. Pingback: 20 cialis
 253. Pingback: pharmacy
 254. Pingback: 5 mg cialis
 255. Pingback: LuckyCreek
 256. Pingback: willie
 257. Pingback: cialis 5 mg
 258. Pingback: online casinos
 259. Pingback: 20 cialis
 260. Pingback: viagra cost
 261. Pingback: payday advance
 262. Pingback: buy tadalafil
 263. Pingback: installment loans
 264. Pingback: bitly
 265. Pingback: buy viagra online
 266. Pingback: cialis 5mg
 267. Pingback: free slots online
 268. Pingback: rlowcostmd.com
 269. Pingback: viagra cost
 270. Pingback: casino real money
 271. Pingback: levitra pill
 272. Pingback: generic cialis
 273. Pingback: vardenafil usa
 274. Pingback: Viagra or cialis
 275. Pingback: viagra coupon
 276. Pingback: viagra price
 277. Pingback: viagra coupons
 278. Pingback: bitly.com
 279. Pingback: Real cialis online
 280. Pingback: t.me/psyhell
 281. Pingback: walmart pharmacy
 282. Pingback: tadalafil online
 283. Pingback: sildenafil
 284. Pingback: tadalafil online
 285. Pingback: cheap ed pills
 286. Pingback: buy cialis
 287. Pingback: cheap viagra
 288. Pingback: cialis vs viagra
 289. Pingback: viagra for sale
 290. Pingback: cialis
 291. Pingback: kaletra
 292. Pingback: viagra online
 293. Pingback: cialis from canada
 294. Pingback: cialis walmart
 295. Pingback: viagra
 296. Pingback: viagra for sale
 297. Pingback: best ed pills
 298. Pingback: cialis canada
 299. Pingback: viagra 100mg
 300. Pingback: generic viagra
 301. Pingback: djoker film
 302. Pingback: canadian pharmacy
 303. Pingback: film doktor_liza
 304. Pingback: levitra online
 305. Pingback: cialis 20
 306. Pingback: cialis 20mg
 307. Pingback: generic viagra
 308. Pingback: cialis coupon cvs
 309. Pingback: Drug Rehab
 310. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 311. Pingback: coronavirus
 312. Pingback: psyhelp_on_line
 313. Pingback: psiholog
 314. Pingback: buy viagra
 315. Pingback: viagra
 316. Pingback: cialis generic
 317. Pingback: Beograd film 2020
 318. Pingback: sildenafil
 319. Pingback: viagra online
 320. Pingback: generic cialis
 321. Pingback: online pharmacy
 322. Pingback: film t-34
 323. Pingback: strelcov 2020
 324. Pingback: cialis pills
 325. Pingback: buy cialis cheap
 326. Pingback: viagra pills
 327. Pingback: kinoxaxru.ru
 328. Pingback: order viagra
 329. Pingback: natural viagra
 330. Pingback: watch online
 331. Pingback: cialis 20mg
 332. Pingback: astrolog
 333. Pingback: ¯jak Son³k
 334. Pingback: +
 335. Pingback: viagra online
 336. Pingback: viagra
 337. Pingback: DSmlka
 338. Pingback: vk 2020
 339. Pingback: pod-vodoi
 340. Pingback: led-2
 341. Pingback: The-Gentlemen
 342. Pingback: koma 2020
 343. Pingback: human-design-space
 344. Pingback: dizajn cheloveka
 345. Pingback: human design
 346. Pingback: Film 2021
 347. Pingback: Film 2020
 348. Pingback: Film
 349. Pingback: 1plus1
 350. Pingback: #1plus1
 351. Pingback: 1plus1serial.site
 352. Pingback: tvrv.ru
 353. Pingback: fioricet2020.com
 354. Pingback: Genfio.com
 355. Pingback: Watch+movies+2020
 356. Pingback: Dailymotion
 357. Pingback: serial 2020
 358. Pingback: viapwronline.com
 359. Pingback: Dollface-Season-1
 360. Pingback: Evil-Season-4
 361. Pingback: Evil-Season-3
 362. Pingback: Evil-Season-2
 363. Pingback: Evil-Season-1
 364. Pingback: See-Season-1
 365. Pingback: 4serial.com
 366. Pingback: canpharmb3.com
 367. Pingback: genericvgrmax.com
 368. Pingback: hqcialismht.com
 369. Pingback: topedstoreusa.com
 370. Pingback: 1 seriya
 371. Pingback: bofilm
 372. Pingback: LostFilm HD 720
 373. Pingback: kinosmotretonline
 374. Pingback: HDrezka
 375. Pingback: movies hdrezka
 376. Pingback: dorama hdrezka
 377. Pingback: youtube2019.ru
 378. Pingback: cerialest.ru
 379. Pingback: serial
 380. Pingback: kinokrad-2019
 381. Pingback: filmy-kinokrad
 382. Pingback: casino
 383. Pingback: Watch TV Shows
 384. Pingback: kinokrad 2020
 385. Pingback: kinokrad
 386. Pingback: Serial smotret
 387. Pingback: 11 10 2019
 388. Pingback: Movies1
 389. Pingback: Top Movies
 390. Pingback: karan johar
 391. Pingback: movies online
 392. Pingback: movies
 393. Pingback: +1+
 394. Pingback: Video
 395. Pingback: 2020
 396. Pingback: we-b-tv.com
 397. Pingback: cialis
 398. Pingback: pharmacies
 399. Pingback: canadian pharmacy
 400. Pingback: online pharmacy
 401. Pingback: viagra pills
 402. Pingback: viagra online
 403. Pingback: viagra prices
 404. Pingback: viagra generic
 405. Pingback: buy levitra
 406. Pingback: Viagra generika
 407. Pingback: Viagra for sale
 408. Pingback: sildenafil tablets
 409. Pingback: cialis cost
 410. Pingback: cialis 20 mg
 411. Pingback: sildenafil coupons
 412. Pingback: cialis online
 413. Pingback: cialis canada
 414. Pingback: 5mg cialis
 415. Pingback: cialis
 416. Pingback: sildenafil 100mg
 417. Pingback: tadalafil
 418. Pingback: viagra generic
 419. Pingback: cialis generic
 420. Pingback: generic viagra
 421. Pingback: generic cialis
 422. Pingback: buy viagra online
 423. Pingback: buy cialis online
 424. Pingback: buy viagra
 425. Pingback: buy cialis
 426. Pingback: Buy cialis
 427. Pingback: example.org.17
 428. Pingback: facebook
 429. Pingback: a2019-2020
 430. Pingback: #macron #Lassalle
 431. Pingback: cleantalkorg2.ru
 432. Pingback: 2019
 433. Pingback: hdmobilesex.me
 434. Pingback: 748aCVjmsaf
 435. Pingback: Generic cialis
 436. Pingback: Cialis online
 437. Pingback: Buy cialis online
 438. Pingback: writeaessay
 439. Pingback: Generic cialis
 440. Pingback: Cialis prices
 441. Pingback: Cialis 5 mg
 442. Pingback: Generic viagra
 443. Pingback: Cialis generic
 444. Pingback: Viagra uk
 445. Pingback: Buy cialis online
 446. Pingback: Viagra generico
 447. Pingback: Cialis from canada

Comments are closed.