Morley Callaghan naskiĝis en Toronto, en la jaro 1903. Li finstudis ĉe kolegio St Michael, studis juron ĉe Osgoode Hall, kaj fariĝis advokato en 1928. En la sama jaro aperis lia unua romanom, ‘Stranga Fuĝanto’ . En tiu tempo li estis rekonita kiel verkisto de etrakontoj, noveloj, kaj per ili, ne per romanoj, li atingis internacian rekonon. Tri kolektoj da rakontoj aperis de 1929 ĝis 1936. “A Native Argosy” kaj “No Man’s Meat” kaj “ Now That April Is here”. En 1959 aperis kolekto de liaj plej bonaj rakontoj. Al Kanadanoj, en lasta tempo Morley Callaghan estas konata kiel romanisto kaj ankaŭ kiel radio-televida personeco. Baldaŭ post apero de la unua romano aperis du aliaj:”It Is Never Over” kaj “A Broken Journey”. Poste sekvis – “Such Is My Belover” en 1934. Nemenciante ĉiujn, poste aperis: “They Shall Inherit The Earth” ( 1935 ), kaj “The Loved and The Lost”               ( 1951 ) Ĉi-lasta ricevis la altan premion de la Ĉefgubernatoro de Kanado. Poste aperis “The Many Colured Coat” ( 1960 ) kaj “Passion In Rome” ( 1961 ).

La 3-an de Junio, 1966, la Universitato de Toronto donis al li la gradon de Honora Doktoro. Li estas rekonata kiel la plej fama Kanada verkisto.

Pri la verkado de etrakontoj li diris: “ Ĉiuj rakontoj devas esti diferencaj. Tiel diferencaj, kiel estas floroj en ĝardeno. Ili estas ĉarmaj. Verku dum vi havas energion prizorgi tian ĝardenon. Sed kelkfoje… vi sentas planti nur delfiniojn.”

 

Morley Callaghan ( tradukis: Betty Salt )

Post noktomezo de antaŭkristnasko centoj da homoj preĝadis ĉe kripto de la Eta Jesuo, kiu staris dekstre de la altaro sub branĉoj de ĉiamverdarbo en la preĝejo de Sankta Malahi. Tiun nokton jam okazis falo de malseka neĝo kaj vidiĝis kota vojeto ĝis la kripo. Silvanus O’Mera, la maljuna sakristiano, kiu estis helpinta pretigi la kripon, kaj Pastro Gorman, la dika ruĝvizaĝa ekscitiĝema paroĥa pastro akordis, ke tiu estas la plej vivsimila kristnaska sceno, kiun ili iam ajn vidis en la preĝejo.

Sed frue la kristnaskan matenon pastoro Gorman kuris al O’Mera – la vizaĝo sensanga, la manoj tordiĝantaj – kaj kriegis, “terura afero okazis. Kie estas la Eta Jesu? La kripto staras malplena.”

O’Mera estis pia, senkulpa, mirema maljunulo, kiu multe preĝadis kaj sentis sin tre proksima al Dio en la preĝejo, konfuziĝis, kaj li flustris, “Kiu pvus preni ĝon? Kien portis ĝin?”

“Rigardu mem la kripton, se vi ne kredas al mi,” diris la pastro, kaj li kaptis perbrake la sakristianon, marŝigis lin en la preĝejon, kaj montris ke ja mankas la figuro de la Eta Jesuo.

“Iu prenis ĝin, kompreneble. Ĝi ne forflugis. Sed kiu prenis ĝin, tio estas la demando,” la pastro diris. “Kiam vi lastfoje vidis ĝin?”

“Mi scias, ke ĝi lastan nokton ankoraŭ estis,” O’Mera diris, “ĉar post la nokto mi vidis s-inon Farel kaj sian knabeton ĉi-tie surgenue. Kiam ili stariĝis, mi deziris al ili gajan Kristnaskon. Vi ne opinias, ke ŝi tuŝus ĝin, ĉu?”

“Kia stultaĵo, O’Mera. Troviĝas neniu pli bona virino en la paroĥo.Mi manĝos ĉe ŝi tiun ĉi vesperon.”

“Mi rimarkis, ke ŝi volas hejmeniri, sed la knabeto deziris resti ĉi tie apud la kripo kaj preĝi; post ilia foriro mi mem iomete preĝis, kaj la Eta Jesuo ankoraŭ restis tie.”

Denove ekkaptante O’Meran perbrake la pastro ekscitite flustris,”tio estas ago de ateistoj. Ne estas la unua fojo en la preĝejo.”

O’Mera diris nenion. Li estas lojala kaj ne ŝatis memorigi al la pastro, ke la fajreto en la preĝejo antaŭ kelkaj monatoj estis pro la restaĵo de cigaredo, kiun la pastro lasis enpoŝe dum ŝanĝo de ornato. Li perpleksiĝis kaj dum momento silentis, fine flustris,”eble iu vere volis forpreni Dion, ĉu vi konsentas?”

“Preni Lin el la preĝejo? Ne estu stulta.”

O’Mera, vi parolas kvazaŭ idioto. Ĉu vi ne konstatas, ke vi tute cedas al la ateistoj per tiaj diraĵoj? Ĉu vi kredas ke la figuro estas Dio mem? Ĉu ni adoras idolojn? Ja, ne. Do, neniom plu da tio. Se ateistoj unufoje penis bruligi la preĝejon, ili ne ĉesos ĝis kiam ili profanos ĝin. Dio helpu nin, kial estis ĝuste mia preĝejo?” Li multe ekscitiĝis kaj forrapidis kriante,”mi telefonos al la policejo.”

Tio ŝajnas kiel komenco de malagrabla Kristnasktago por la paroĥo. Policistoj venis, perpleksiĝis, kaj intervuis ĉiujn. Raportistoj alvenis. Ili fotografis la preĝejon kaj pastron Gorman, kiu ĵus finis prediki, je surprizego de la paroĥanoj, pri la vandala perfortado kontraŭ la domo de Dio. Grupoj da homoj en dimanĉaj vestoj staris ekster la preĝejo kaj serioze interparolis. Ĉiuj scivolis – kion la ŝtelinto faros kun la figuro de Eta Jesuo. Ĉiuj sentis sin ofenditaj, agititaj kaj mirigitaj. Certe tio estos io ege priparolinda en la najbaraĵo dum la kristnaska manĝo.

Sed Silvanus O’Mera foriris sola kaj malfeliĉa. De tempo al tempo li eniris la preĝejon kaj rigardis la malplenan kripon. Li havis multajn strangajn pensojn. Li diris al si, se oni vere dezirus dolorigi Dion, nur tia faro dolorigus Lin, ĉar kia alia maniero povos ofendi Lin? Lastan nokton li havis la senton, ke Dio ŝvebis tute ĉirkaŭ la kripo; nun ŝajnas kvazau Dio estis tute for. Tio estas ne nur pro la foresto de la figuro, sed pro tio, ke iu perfortis tiun lokon kaj forpelis Dion. Li diris al si ke oni povas fari agojn, kiuj instigas Dion forlasi la lokon. Estis malfacile scii, kie troviĝas Dio. Kompreneble Li ĉiam restos en la preĝejo, tamen kien malaperis tiu parto de Li, kiu antaŭe ŝajnis esti tute ĉirkaŭ la kripo?

Tio ne estis demando proponebla al la grupetoj de konsternitaj paroĥanoj sur la trotuaro ekster la preĝejo. Tiuj preferis fingromontri, pufi la vangojn kaj babili pri tio, kio okazis al Dio en Meksikio kaj Hispanio.

 

Sed kiam ĉiuj hejmeniris por tagmanĝo O’Mera mem eksentis sin iom malsata. Li eliris. Starante antaŭ la preĝejo kaj sentante sin dankema pro la kvanto da neĝo por infanoj je Kristnasko, li ekvidis tiun bonegan kaj eminentan virinon, sinjorinon Farel kaj sian knabeton. Ili alproksimiĝis. Sur la vizaĝo de sinjorino Farel estis severa kaj kolera esprimo, kaj siajn paŝegoj estis tiel longaj kaj furiozaj ke la kvinjarulo, kies manon ŝi forte tenis, povis apenaŭ sekvi ŝin kaj samtempe tiri sian grandan ruĝan sledon. Kelkfoje, kiam la knabo penis sin malantaŭen klini, li fariĝis plumbopeza, kaj ŝi tiregis liajn piedojn de sur la tero, dum li plendoploretis, “ho ve, ho ve, lasu min libera.” Lia ruĝa neĝmantelo estis tute neĝkovrita, kvazaŭ li estus ruliĝinta sur la vojo.

“Gajan Krisknaskon, sinjorino Farel,” O’Mera diris. Kaj li kriis al la knabo, “ ne feliĉa dum Kristnasko? Kio okazis, fileto?”

“Veran gajan Krisnaskon, sinjoro O’Mera,” la virino kvazaŭ ekmordis. Ŝi kutimis atenti la sakristianon, ĉiam farante al li nur kapklineton, kaj nun ŝi estis tro kolera kaj ĉargrenita ĝeni sin pri li.

“Kie estas pastro Gorman?” ŝi demandis. “Ankoraŭ ĉe la policejo, mi kredas.” “Ĉe la policejo! Dio helpu nin, ĉu vi aŭdis tion Joĉjo?” ŝi diris. “Ho Dio, estas terure. Kion mi faru?”

“Kio okazis, sinjorino Farel?”

“Mi faris nenion,” la infano diris. “ Mi intencis reveni, kredu al mi sinjoro.”

“Sinjoro O’Mera,” elparolis la virino, kvazau venante de granda alto supre al la nivelo de negrava simpla maljunulo,” eble vi povas fari ion por ni. Rigardu sur la sledon.”

O’Mera rimarkis ke malnova mantelo kovris ion sur la sledo, kaj, kliniĝante por levi ĝin, li vidis la figuron de la Eta Jesuo. Li tiel ĝojegis, ke li nur suprenrigardis al sinjorino Farel, mirante skuis la kapon, kaj diris,”denove ĝi estas ĉi tie, kaj neniu difektis ĝin.”

“Mi hontas, mi hontegas, sinjoro O’Mera. Vi ne scias kiel multe mi ĉargreniĝis,” ŝi diris,”sed la infano vere ne sciis kion li faras. Estas hontego al ni, mi scias. Estas mia kulpo, ke mi ne pli bone instruis lin, kvankam Dio scias, ke mi penis emfazi al li respekton al la preĝejo.”

Ankoraŭ nekredante O’Mera demandis,”vi volas diri, ke li vere faris tion?”

“Imagu tion. Nu, knabo, tio estas terura ago,” O’Mera diris.

Pro kiu kialo?” Tute perpleksita, tamen tiel malŝarĝita revidi denove la figuron de la Eta Jesuo, li ne povis ne meti la manojn dolĉe sur la kapon de la knabeto.

“Estis frue ĉimatene, tuj post lia ellitiĝo, preskaŭ la unua ago de la kristnaska tago,” interrompis la patrino.

“Evidente li rekte eniris, levis ĝin, kaj portis ĝin al la strato.”

“Sensenca li estas pri ĝi. Li diris ke li devis fari tion.”

“Kaj mi jam devis, ĉar estis promeso,” la infano diris. “Lastan nokton mi promesis al Dio, ke, se Li instigos panjon donaci al mi grandan ruĝan sledon, al Li mi donacos la unuan veturon.”

“Ne pensu ke tiajn aferojn mi instruis al li,” sinjorino Farel diris. “ Mi estas certa, ke li intencis nenian malbonon. Li tute ne komprenis kion li faris.”

“Jes, mi ja komprenis,” obstine diris la infano.

“Silentu, infano,” ŝi kriis, skuante lin. O’Mera surgenuiĝis ĝis kiam la okuloj estis ĝuste kontraŭ tiuj de la infano, kaj ili rigardadis unu la alian ĝis amika interkompreno. Tiam la maljunulo dolĉe demandis, “sed kial vi volis fari tion por Dio?”

“Ĉar ĝi estas bonega sledo, kaj mi kredis ke Dio ŝatos veturon sur ĝi.”

O’Mera levis la figuron de la Eta Jesuo kaj rigardis la ruĝan sledon.

Subite li havis senton de granda ĝojo, de stranga bonega novaĵo, senton ke tiu ĉi povus esti la plej mirinda Kristnasko en la tuta historio de la urbo, ĉar certe Dio estis kun la infano dum tiu ĝoja zorgo-libera, feria sledveturo, kiam la knabeto kuris laŭlonge de la strato tirante la sledon. Kaj O’Mera, kun la vizaĝo brila pro ĝojo kaj okuloj plenaj de solena timo, turnis sin al la virino kaj firme diris, “lasu lin libera, kaj diru nenion pri li. Li pravas. Mi kredas ke tion ja vere ŝatis Dio.”

 

 

 

 

 

 1. Pingback: cialis wikipedia
 2. Pingback: 10mg cialis cost
 3. Pingback: ventolin
 4. Pingback: amazon cialis 20mg
 5. Pingback: quineprox 400
 6. Pingback: 200 mg gabapentin
 7. Pingback: zithromax pill
 8. Pingback: combivent mexico
 9. Pingback: ivermectin 500mg
 10. Pingback: priligy uk cheap
 11. Pingback: prednisone pill
 12. Pingback: quineprox 80 mg
 13. Pingback: neurontin online
 14. Pingback: lasix 250 mg
 15. Pingback: blogery_i_dorogi
 16. Pingback: podolsk-region.ru
 17. Pingback: chelovek-iz-90-h
 18. Pingback: top
 19. Pingback: buy ativan india
 20. Pingback: site
 21. Pingback: Ukrainskie-serialy
 22. Pingback: cheap generic
 23. Pingback: topvideos
 24. Pingback: kinoteatrzarya.ru
 25. Pingback: retin a uk
 26. Pingback: psy2022
 27. Pingback: psy
 28. Pingback: buy united kingdom
 29. Pingback: news news news
 30. Pingback: buy online cheap
 31. Pingback: 4569987
 32. Pingback: Zakhar Berkut hd
 33. Pingback: 777
 34. Pingback: D4
 35. Pingback: 2021
 36. Pingback: The Revenant
 37. Pingback: medication paxil
 38. Pingback: neurontin drug
 39. Pingback: goodrx synthroid
 40. Pingback: diflucan half life
 41. Pingback: dapoxetine ebay
 42. Pingback: clomid tips
 43. Pingback: Hul96S8jSWs
 44. Pingback: ic doxycycline
 45. Pingback: img
 46. Pingback: cheap stromectol
 47. Pingback: furosemide 80 mg
 48. Pingback: amoxil buy online
 49. Pingback: clubhouse invite
 50. Pingback: buy viagra
 51. Pingback: buy cialis
 52. Pingback: order sumatriptan
 53. Pingback: neuixqsc
 54. Pingback: tik tok
 55. Pingback: tmfcjbyi
 56. Pingback: 141genericExare
 57. Pingback: cheap doxycycline
 58. Pingback: phenytoin cheap
 59. Pingback: clozapine canada
 60. Pingback: cephalexin canada
 61. Pingback: clonidinemg price
 62. Pingback: buspirone cheap
 63. Pingback: donepezil 5mg uk
 64. Pingback: svaty 7
 65. Pingback: svaty 7 sezon
 66. Pingback: svaty—7—sezon
 67. Pingback: buy tadalafil 10mg
 68. Pingback: zyprexa otc
 69. Pingback: zocor online
 70. Pingback: description
 71. Pingback: zithromax tablets
 72. Pingback: zanaflex 2mg price
 73. Pingback: toprol tablet
 74. Pingback: skelaxin coupon
 75. Pingback: singulair usa
 76. Pingback: seroquel coupon
 77. Pingback: rogaine nz
 78. Pingback: how to buy robaxin
 79. Pingback: cost of risperdal
 80. Pingback: revatio 20mg pills
 81. Pingback: vk login
 82. Pingback: reglan usa
 83. Pingback: join vk
 84. Pingback: pyridium prices
 85. Pingback: proscar tablet
 86. Pingback: proair inhaler uk
 87. Pingback: phenergan pharmacy
 88. Pingback: cheap mobic 15mg
 89. Pingback: 232dfsad
 90. Pingback: mestinon canada
 91. Pingback: viagra sample
 92. Pingback: meclizine tablets
 93. Pingback: buy lopressor 25mg
 94. Pingback: cost of lopid
 95. Pingback: buy plaquenil 0.5
 96. Pingback: Resources
 97. Pingback: order imitrex
 98. Pingback: cost of imdur
 99. Pingback: order flomax 0,2mg
 100. Pingback: erythromycin uk
 101. Pingback: order elavil 50mg
 102. Pingback: doxycycline prices
 103. Pingback: depakote tablet
 104. Pingback: dzhonuikfilm4
 105. Pingback: matrica-film
 106. Pingback: coumadin for sale
 107. Pingback: cheap compazine
 108. Pingback: cost of coreg 25mg
 109. Pingback: combivent generic
 110. Pingback: Viagra jelly
 111. Pingback: cheapest clonidine
 112. Pingback: 158444
 113. Pingback: buy an essays
 114. Pingback: HD
 115. Pingback: term paper writer
 116. Pingback: write essay for me
 117. Pingback: buy custom essay
 118. Pingback: essay writings
 119. Pingback: hod-korolevy-2020
 120. Pingback: 44549
 121. Pingback: 44548
 122. Pingback: daily viagra pill
 123. Pingback: payday loans ohio
 124. Pingback: personal loans pa
 125. Pingback: Real viagra
 126. Pingback: batmanapollo
 127. Pingback: casino
 128. Pingback: real casino online
 129. Pingback: online casinos usa
 130. Pingback: online casinos
 131. Pingback: chumba casino
 132. Pingback: cipro nz
 133. Pingback: buy celebrex
 134. Pingback: cheap ceftin 250mg
 135. Pingback: wikipedia cialis
 136. Pingback: viagra information
 137. Pingback: viagra sex
 138. Pingback: buy cheap viagra
 139. Pingback: CFOSPUK
 140. Pingback: like-v.ru
 141. Pingback: order Cialis 10mg
 142. Pingback: Cialis 80 mg cost
 143. Pingback: Cialis 10mg tablet
 144. Pingback: Viagra 120 mg nz
 145. Pingback: krsmi.ru
 146. Pingback: cialis canada
 147. Pingback: psy psy psy psy
 148. Pingback: casino games
 149. Pingback: order cialis
 150. Pingback: Tenet Online
 151. Pingback: chumba casino
 152. Pingback: dom2-ru
 153. Pingback: plaquenil purchase
 154. Pingback: 525
 155. Pingback: 323
 156. Pingback: batmanapollo.ru
 157. Pingback: prednisone
 158. Pingback: metformin for sale
 159. Pingback: tadalafil citrate
 160. Pingback: tadalafil 10mg
 161. Pingback: levitra
 162. Pingback: moskva-psiholog
 163. Pingback: cialis online
 164. Pingback: cheap pills online
 165. Pingback: sildenafil price
 166. Pingback: real casino online
 167. Pingback: buy levitra
 168. Pingback: free slots online
 169. Pingback: dom 2
 170. Pingback: casino game
 171. Pingback: cbd products
 172. Pingback: cbd products
 173. Pingback: cialis 20
 174. Pingback: cialis generic
 175. Pingback: cheap propecia
 176. Pingback: 20 cialis
 177. Pingback: cialis generic
 178. Pingback: pharmacy
 179. Pingback: LuckyCreek
 180. Pingback: cialis buy
 181. Pingback: cialis generic
 182. Pingback: Safety
 183. Pingback: 20 cialis
 184. Pingback: TIGHT VAGINA
 185. Pingback: viagra 100mg
 186. Pingback: payday advance
 187. Pingback: online pharmacy
 188. Pingback: instant loans
 189. Pingback: viagra
 190. Pingback: bitly
 191. Pingback: viagra
 192. Pingback: slot games online
 193. Pingback: rlowcostmd.com
 194. Pingback: sildenafil generic
 195. Pingback: levitra price
 196. Pingback: vardenafil dosage
 197. Pingback: cialis generic
 198. Pingback: generic levitra
 199. Pingback: generic cialis
 200. Pingback: viagra coupon
 201. Pingback: viagra price
 202. Pingback: viagra 100mg
 203. Pingback: bitly.com
 204. Pingback: Cialis in usa
 205. Pingback: t.me/psyhell
 206. Pingback: tadalafil 20 mg
 207. Pingback: tadalafil 20mg
 208. Pingback: viagra
 209. Pingback: mens ed pills
 210. Pingback: buy erection pills
 211. Pingback: viagra generic
 212. Pingback: viagra 50mg
 213. Pingback: cialis canada
 214. Pingback: cheap viagra
 215. Pingback: viagra 100mg
 216. Pingback: viagra suppliers
 217. Pingback: buy kaletra online
 218. Pingback: viagra online
 219. Pingback: viagra dosage
 220. Pingback: naltrexone rx
 221. Pingback: cbd oil
 222. Pingback: aralen
 223. Pingback: generic viagra
 224. Pingback: cheap cialis
 225. Pingback: buy viagra online
 226. Pingback: generic viagra
 227. Pingback: viagra 100mg
 228. Pingback: djoker film
 229. Pingback: film doktor_liza
 230. Pingback: Buy pfizer viagra
 231. Pingback: Canadain viagra
 232. Pingback: prices of cialis
 233. Pingback: cialis pill
 234. Pingback: buy generic cialis
 235. Pingback: viagra in usa
 236. Pingback: buy cialis pills
 237. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 238. Pingback: coronavirus
 239. Pingback: psyhelp_on_line
 240. Pingback: cialis online
 241. Pingback: psiholog
 242. Pingback: viagra online
 243. Pingback: cialis
 244. Pingback: generic cialis
 245. Pingback: Beograd film 2020
 246. Pingback: buy viagra
 247. Pingback: viagra
 248. Pingback: cialis generic
 249. Pingback: sildenafil
 250. Pingback: canadian pharmacy
 251. Pingback: online pharmacy
 252. Pingback: film t-34
 253. Pingback: strelcov 2020
 254. Pingback: cialis pills
 255. Pingback: buy cialis cheap
 256. Pingback: levitra
 257. Pingback: buy viagra
 258. Pingback: buy cialis
 259. Pingback: cialis
 260. Pingback: viagra pills
 261. Pingback: kinoxaxru.ru
 262. Pingback: viagra generic
 263. Pingback: generic viagra
 264. Pingback: cialis 20mg
 265. Pingback: generic cialis
 266. Pingback: astrolog
 267. Pingback: ¯jak Son³k
 268. Pingback: +
 269. Pingback: viagra online
 270. Pingback: viagra
 271. Pingback: DSmlka
 272. Pingback: vk 2020
 273. Pingback: pod-vodoi
 274. Pingback: led-2
 275. Pingback: The-Gentlemen
 276. Pingback: koma 2020
 277. Pingback: human-design-space
 278. Pingback: dizajn cheloveka
 279. Pingback: human design
 280. Pingback: Film 2021
 281. Pingback: Film 2020
 282. Pingback: Film
 283. Pingback: 1plus1
 284. Pingback: #1plus1
 285. Pingback: 1plus1serial.site
 286. Pingback: tvrv.ru
 287. Pingback: fioricet2020.com
 288. Pingback: genfio.com
 289. Pingback: Watch+movies+2020
 290. Pingback: Dailymotion
 291. Pingback: serial 2020
 292. Pingback: Dollface-Season-1
 293. Pingback: Evil-Season-4
 294. Pingback: Evil-Season-3
 295. Pingback: Evil-Season-2
 296. Pingback: Evil-Season-1
 297. Pingback: See-Season-1
 298. Pingback: 4serial.com
 299. Pingback: canpharmb3.com
 300. Pingback: genericvgrmax.com
 301. Pingback: hqcialismht.com
 302. Pingback: topedstoreusa.com
 303. Pingback: 1 seriya
 304. Pingback: bofilm
 305. Pingback: LostFilm HD 720
 306. Pingback: kinosmotretonline
 307. Pingback: HDrezka
 308. Pingback: movies hdrezka
 309. Pingback: dorama hdrezka
 310. Pingback: youtube2019.ru
 311. Pingback: cerialest.ru
 312. Pingback: serial
 313. Pingback: kinokrad-2019
 314. Pingback: filmy-kinokrad
 315. Pingback: Kinokrad
 316. Pingback: Watch TV Shows
 317. Pingback: wwin-tv.com
 318. Pingback: Video
 319. Pingback: 2020
 320. Pingback: HD-720
 321. Pingback: ++++++
 322. Pingback: watch
 323. Pingback: +1+
 324. Pingback: 00-tv.com
 325. Pingback: serialy
 326. Pingback: tureckie_serialy
 327. Pingback: hs;br
 328. Pingback: we-b-tv.com
 329. Pingback: viagra 100mg
 330. Pingback: online pharmacies
 331. Pingback: pharmacy
 332. Pingback: buy cialis online
 333. Pingback: cialis generic
 334. Pingback: pharmacy online
 335. Pingback: pharmacie
 336. Pingback: viagra 100mg
 337. Pingback: online viagra
 338. Pingback: viagra pills
 339. Pingback: buy viagra delhi
 340. Pingback: levitra generic
 341. Pingback: levitra 100mg
 342. Pingback: buy generic viagra
 343. Pingback: Generic cialis
 344. Pingback: example.org.17
 345. Pingback: facebook
 346. Pingback: a2019-2020
 347. Pingback: #macron #Lassalle
 348. Pingback: cleantalkorg2.ru
 349. Pingback: 2019
 350. Pingback: Cialis 5mg prix
 351. Pingback: Cialis prices
 352. Pingback: Cialis 20mg
 353. Pingback: Buy cialis online
 354. Pingback: writeaessay

Comments are closed.