Bedaŭro Por Junularo. de Morley Callaghan

Bedaŭro por junularo. Morley Callaghan   La unuan fojon la edzo de sinjorino Jerry Austin foriris, ŝi ploris kaj skribis longan leteron hejmen, sed post du monatoj li revenis. Ili vespermanĝis kaj konsentis neniam plu kvereli kaj li promesis ne plu senti sin malkvieta. La duan fojon li forlasis ŝin, ŝi ne sentis neceson  serĉi […]

ĈIUJ JAROJ DE ŜIA VIVO : M Callaghan

Ili fermis la apotekon, kaj Alfred Higgins, kiu ĵus demetis sian blankan jakon, surmetis sian surtuton kaj pretiĝis por iri hejmen. La malgranda grizhara viro, Sam Carr, kiu posedis la apotekon, kliniĝis malantaŭ la kasregistrilo, kaj kiam Alfred Higgins preterpasis lin, li levis la okulojn kaj diris mallaŭte: “Nur momenton, Alfred. Unu momenton antaŭ ol […]

Vintraj distraĵoj / novelo de Leacock

Vintraj distraĵoj (1910) Tradukis Stephan Brault     En la profunda mallumo de la vintro, kiam la intensa malvarmo igas preferinda resti hejme, la Amikema Familio kutimas sendi invitojn por Plaĉa Vespero.   Estas dum tiaj kunvenoj, ke tiun plezuregfonton, la hejman vintran ludon, oni   senbridigas. Estas tiam, ke la eluzita kartaro kaj la mutaj domeno-tabuletoj […]

Sergej la superhomo / novelo de Leacock

Sergej la superhomo Rusa romano (Tradukite helpe de ŝukorno) (1916)   Noto de la eldonisto, aŭ apoteoza panegiro fare de profesia entuziasmulo   Prezentonte rusan romanon, ni ne bezonas pardonpeti la legantojn. Neniel estas dubinde, ke la estonteco de la tutmonda literaturo fasoniĝas en Rusujo. La nomoj de Torstoj aŭ Turgenjumo aŭ Dostojevs…kiu? estas jam vaste […]

Pri la danĝero prunti alumetojn / novelo de Leacock

Pri la danĝero prunti alumetojn (1910) Tradukis Stephan Brault   Onipovus kredi, ke la surstrata prunto de alumeto estas simpla afero. Tamen, ĉiuj kiuj iam provis plenumi ĝin firme asertos la malon, kaj estos pretaj atesti perĵure la verecon de mia ĵusa sperto.   Mi staris sur stratangulo, tenante cigaron, kiun mi evidente intencis ekbruligi. Mankis […]

Pri kolektado / novelo de Leacock

Pri kolektado (1910) Tradukis Stephan Brault Kiel multaj el miaj homaj gefratoj, min fojfoje ekkaptas la deziro starigi kolektadon. Komence, estis pri poŝtmarkoj. Mi ricevis leteron de amiko elmigrinta al Sud-Afriko. Sur la koverto estis algluita triangula poŝtmarko, kaj ekvidinte ĝin, mi pensis: «Poŝtmarkkolektado… Kia bona ideo! Mi dediĉos mian tutan vivon al ĝi». Mi aĉetis albumon […]

Oratoraĵo kaj veremeco / novelo de Leacock

Oratoraĵo kaj veremeco (aŭ Tio, kion ili vere pensas) Tradukis Stephan Brault   Veraj pensoj de eminenta gasto dum la kvindeka datrevena bankedo de ajna societo   Sinjoro Prezidanto kaj Sinjoroj, el ĉiuj surteraj malagrablaĵoj la plej malplaĉa sendube estas eliri dum malvarma nokto kiel tiu ĉi por partopreni dekdu-pladan vespermanĝon, sciante ke mi devos […]

Modela dialogo / novelo de Leacock

Modela dialogo (per kiu oni montras kiel sanigi la diletantan prestidigitiston je sia manio pri ludkartaj lertaĵoj) (1910) Tradukis Stephan Brault     La diletanta prestidigitisto, ruze ekkaptinte la kartaron fine de vespero de visto, demandas:   «Ĉu vi iam vidis kartlertaĵojn? Jen unu, kiu gapigos vin.Prenu karton.»   «Ne, dankon. Mi ne bezonas karton.» […]

La Kristnasko de Hoodoo McFiggin / novelo de Leacock

La Kristnasko de Hoodoo McFiggin (1910) Tradukis Stephan Brault   Tiu ferakonto pri sankta Nikolao – oni ĉesu disvastigi stultaĵojn tiajn! Estas perfida, malnobla trompo, kaj ju pli baldaŭ oni rivelos la veron pri ĝi, des pli bone por la tuta socio.   La gepatroj, kiuj leviĝas meznokte kaj, profitante de la mallumo, donacaĉas dekcendan […]

La kompatinda sorto de Melpomenus Jones / novelo de Leacock

La kompatinda sorto de Melpomenus Jones:  (1910) Tradukis Stephen Brault   Iuj – nek vi nek mi, danke al nia ŝtalsimila aplombo –  sed iuj havas egan malfacilecon adiaŭi kiam ili vizitas amikojn aŭ pasigas vesperon ĉe ili. Proksimiĝas la momento kiam la vizitanto sentas, ke li nun dece rajtas foriri; li leviĝas subite kaj […]

BELA ĜO / Margaret Marshall Saunders CBE/ ĉapitro 17 novelo

BELA ĜO Margaret Marshall Saunders CBE (13an de majo 1861 – 15an de februaro 1947) estis fekunda kanada verkisto de infanaj rakontoj kaj amromanoj, prelegisto kaj protektanto pri rajtoj de bestoj. Ŝi estis aktiva membro de la Loka Konsilantaro de Virinojde Halifax. Saunders naskiĝis en la vilaĝo Milton, Nov-Skotio, kvankam ŝi pasigis la plej grandan […]