Planlingvo Infekcia

Planlingvo Infekcia

 

El ama buŝo de Ludoviko

Morfoligiaj partikloj dissemiĝis vente.

Originis el Polando,

Helplingva pandemio,

Babiliga aerosolo spruĉetera

Por interkompreniĝo popola,

Enspirige kaj elspirige ekis

Transsalto de lingva viruso,

Tergloba esprimilo de kreinto

El fontoj nacilingvaj, kaj genio.

Homoj ekkantis vokale,

Ritme, kaj fokuse,

Ĉar interna fokuso ritmas

Laŭ dekses reguloj

Sinkronigante komunan vidon

Regulece al la antaŭvidebla

Forigo de obstakloj al paca vivado.

La lingvo flugis en arioj de operoj,

Odiseadis poeme, originale, traduke

De arkipelagoj kaj trans montoj

El buŝoj multgentaj; vorteroj al pluvegoj,

Plengorĝe torentis

Tra urboj, rivere.

Ĉe urbodomoj amasoj aplaŭdis.

Tamen naciismoj sarkasme

Sindefendis per

Maskitaj blasfemoj,

Maskitaj kritikoj

Nacilingvaj vakcinoj,

Kontraŭ fenomeno nova,

Infekcia idiomo homara.

Amasdisvastigaj eventoj

Okazis en ĉefurboj,

Kongresoj Universalaj,

En Francio, Svislando, Britio, Germanio kaj,

Dua kaj pluraj ondoj ekestis feste

Pulme leviĝis voĉvaporo el landoj peste.

Kontraŭvakcinantoj infekciĝis ade

Kreante atmosferajn riverojn

Kaj per fundamento unuigataj

Atencis rezone la maskitajn politikistojn.

La lingvo muzikliterature

Trairis maskojn kaj rubon,

La lingvo ŝaume krestis

Impeton al vivodaŭro kreskis,

Ĝis vorto, dolĉakvo, kaj amo

Iĝis  helplingvo matura

Por detrui murojn de jarcentoj

Malgraŭ ke egoismaj vakcinoj,

Ŝovenisme kreis barojn

Kaj milita marŝado daŭris.

Tamen la lingvo de dancado

Senteme kreis verke

Kaj onduladis haŭtkarne

Sur la pelvaj kaj ventraj

Histoj de viviga impeto,

Kaj per ama premo

Venis penetro inspiriga

En la konstelacio, La Lakta Vojo,

De homa aspiro al plenumado

Io inda je generado formiĝis kosme,

Io grava okazis en la universo,

Formoŝanĝo en la historio de tempo

De Stefano Haŭking

Kie la Alfo kaj la Omego de Amo

Estas nesciataj.

Ĉu lingva stelo laŭ plano?

Ĉu kometo kun ekscentra orbito?

Ne gravas ĉar jam naskita

Kiel planlingva energisistemo

Eĉ diversformuloj de vakcinoj,

Ne povas haltigi ĝin,

Pulsas la tergloba lingvo termodinamike,

Kaj ritme, belsone, kadence, kaj beltone

Fluganta en kosmoŝipo ‘Vojaĝanto’

Kie asteroidoj

Obeas kosmologiajn leĝojn.

Esperanto formiĝis kosme.

 

 

 

About the author : Wally du Temple

Books written by Wally du Temple are sold by friesenpress.com where author information is available in English.