Esperanto Formiĝis Kosme

Esperanto Formiĝis Kosme

 

Esperanto parole spruĉeteris gaje

el ama buŝo de Ludoviko Zamenhof.

Morfoligiaj partikloj dissemiĝis vente,

helplingva pandemio, babiliga aerosolo

por interkompreniĝo popola,

kaj el nazoj gutetoj disflugis,

kaj enspiriĝis kaj elspiriĝis

dum homoj kantis belsone,

freŝe, kaj gutis vortoj dolĉe,

fluge, en arioj de operoj,

Odiseadis poeme, originale, traduke

De arkipelagoj kaj trans montoj

el buŝoj multgentaj; pluvegoj,

kaj plengorĝe torentis

tra urboj, rivere. Ĉe urbodomoj

Amasoj aplaŭdis. La dolĉa akvo plaŭdis

Ĝis dolĉaj vortspruĉetoj renkontis

Maskitajn blasfemojn, maskitajn kritikojn

Nacilingvajn vakcinojn

kontraŭ fenomeno nova,

infekcia idiomo homara.

Sed dolĉakvaj eroj kolektiĝis

sindefende por Dua Ondo,

Pulme leviĝis voĉvaporo el landoj,

Kreante atmosferajn riverojn

kaj per fundamento unuigataj

pluvege trairis maskojn kaj rubojn.

Ĝis la helplingvo unuiga osmoze vivon sentis,

akiris impeton al vivodaŭro

ĝis vorto, dolĉakvo, kaj amo

iĝis  helplingvo matura

kaj senteme kreis, verke

kaj onduladis, haŭtkarne

sur la pelvaj kaj ventraj

histoj de viviga impeto,

Kaj per ama premo

venis penetro inspiriga

en la konstelacio, La Lakta Vojo,

de homa aspiro al plenumado

io inda je generado formiĝis kosme,

io grava okazis en la universo,

formoŝanĝo en la historio de tempo

de Stefano Haŭking

kie la Alfo kaj Omego de Amo

estas nesciataj.

Ĉu lingva stelo laŭ plano?

Ĉu kometo kun ekscentra orbito?

Ne gravas, ĉar kiam gentvortoj planediĝis

kiel interlingva energisistemo

Morto maleblis ĉar

Pulsas la lingvo termodinamike

kie asteroidoj obeas kosmologiajn leĝojn.

Esperanto formiĝis kosme.

About the author : Wally du Temple

Books written by Wally du Temple are sold by friesenpress.com where author information is available in English.