Esperanto Formiĝis Kosme

Esperanto Formiĝis Kosme   Esperanto parole spruĉeteris gaje el ama buŝo de Ludoviko Zamenhof. Morfoligiaj partikloj dissemiĝis vente, helplingva pandemio, babiliga aerosolo por interkompreniĝo popola, kaj el nazoj gutetoj disflugis, kaj enspiriĝis kaj elspiriĝis dum homoj kantis belsone, freŝe, kaj gutis vortoj dolĉe, fluge, en arioj de operoj, Odiseadis poeme, originale, traduke De arkipelagoj kaj […]