Trinkakvo

Trinkakvo   La trinkakvo estas unu de la ĉefaj transsendantoj de mikroorganismoj kaŭzantoj de malsanoj, ĉefe bakterioj, virusoj kaj protozooj intestaj. La grandaj epidemioj de la homaro prosperis pro la poluado de la trinkakvo. Laŭ referencoj oni konas ke oni rekomendis boligi la akvon ekde kvincent jaroj antaŭ nia erao. La Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, […]

Nova Paradigmo Necesas / Monda Koncepto de Interdependeco / Profunda Ekologio

Nova Paradigmo Necesas / Monda Koncepto de Interdependeco / Profunda Ekologio     Vi ekkomprenas tion, kio vere estas la plej frustriga parto de mia vivo kiel aktivisto, kaj tio estas, ke ni festis, kion ni pensis, estis venkoj – haltante damaĝojn, kaj haltigante la tut-tranĉadon de arbaroj kaj haltigo de la uzo de flosantaj […]

Fight the Thought Enablers of Climate Inaction

To provoke reactions I will call ‘thought enablers’ of climate inaction ‘crocodiles’. I am not accusing some people of being crocodiles. I am accusing the ‘meme’ or ‘thought enabler’. Those ‘memes’ swim in ideologies that foster inaction. Like ‘genes’ they fight for relevance and procreation. One ‘croc’ is the deity of technology. We don’t need […]

Vintraj distraĵoj / novelo de Leacock

Vintraj distraĵoj (1910) Tradukis Stephan Brault     En la profunda mallumo de la vintro, kiam la intensa malvarmo igas preferinda resti hejme, la Amikema Familio kutimas sendi invitojn por Plaĉa Vespero.   Estas dum tiaj kunvenoj, ke tiun plezuregfonton, la hejman vintran ludon, oni   senbridigas. Estas tiam, ke la eluzita kartaro kaj la mutaj domeno-tabuletoj […]

Sergej la superhomo / novelo de Leacock

Sergej la superhomo Rusa romano (Tradukite helpe de ŝukorno) (1916)   Noto de la eldonisto, aŭ apoteoza panegiro fare de profesia entuziasmulo   Prezentonte rusan romanon, ni ne bezonas pardonpeti la legantojn. Neniel estas dubinde, ke la estonteco de la tutmonda literaturo fasoniĝas en Rusujo. La nomoj de Torstoj aŭ Turgenjumo aŭ Dostojevs…kiu? estas jam vaste […]

Pri la danĝero prunti alumetojn / novelo de Leacock

Pri la danĝero prunti alumetojn (1910) Tradukis Stephan Brault   Onipovus kredi, ke la surstrata prunto de alumeto estas simpla afero. Tamen, ĉiuj kiuj iam provis plenumi ĝin firme asertos la malon, kaj estos pretaj atesti perĵure la verecon de mia ĵusa sperto.   Mi staris sur stratangulo, tenante cigaron, kiun mi evidente intencis ekbruligi. Mankis […]

Pri kolektado / novelo de Leacock

Pri kolektado (1910) Tradukis Stephan Brault Kiel multaj el miaj homaj gefratoj, min fojfoje ekkaptas la deziro starigi kolektadon. Komence, estis pri poŝtmarkoj. Mi ricevis leteron de amiko elmigrinta al Sud-Afriko. Sur la koverto estis algluita triangula poŝtmarko, kaj ekvidinte ĝin, mi pensis: «Poŝtmarkkolektado… Kia bona ideo! Mi dediĉos mian tutan vivon al ĝi». Mi aĉetis albumon […]

Oratoraĵo kaj veremeco / novelo de Leacock

Oratoraĵo kaj veremeco (aŭ Tio, kion ili vere pensas) Tradukis Stephan Brault   Veraj pensoj de eminenta gasto dum la kvindeka datrevena bankedo de ajna societo   Sinjoro Prezidanto kaj Sinjoroj, el ĉiuj surteraj malagrablaĵoj la plej malplaĉa sendube estas eliri dum malvarma nokto kiel tiu ĉi por partopreni dekdu-pladan vespermanĝon, sciante ke mi devos […]

Modela dialogo / novelo de Leacock

Modela dialogo (per kiu oni montras kiel sanigi la diletantan prestidigitiston je sia manio pri ludkartaj lertaĵoj) (1910) Tradukis Stephan Brault     La diletanta prestidigitisto, ruze ekkaptinte la kartaron fine de vespero de visto, demandas:   «Ĉu vi iam vidis kartlertaĵojn? Jen unu, kiu gapigos vin.Prenu karton.»   «Ne, dankon. Mi ne bezonas karton.» […]

La Kristnasko de Hoodoo McFiggin / novelo de Leacock

La Kristnasko de Hoodoo McFiggin (1910) Tradukis Stephan Brault   Tiu ferakonto pri sankta Nikolao – oni ĉesu disvastigi stultaĵojn tiajn! Estas perfida, malnobla trompo, kaj ju pli baldaŭ oni rivelos la veron pri ĝi, des pli bone por la tuta socio.   La gepatroj, kiuj leviĝas meznokte kaj, profitante de la mallumo, donacaĉas dekcendan […]

La kompatinda sorto de Melpomenus Jones / novelo de Leacock

La kompatinda sorto de Melpomenus Jones:  (1910) Tradukis Stephen Brault   Iuj – nek vi nek mi, danke al nia ŝtalsimila aplombo –  sed iuj havas egan malfacilecon adiaŭi kiam ili vizitas amikojn aŭ pasigas vesperon ĉe ili. Proksimiĝas la momento kiam la vizitanto sentas, ke li nun dece rajtas foriri; li leviĝas subite kaj […]