A Lesson in Botany  by Robert Bringhurst

A Lesson in Botany 

by Robert Bringhurst

 

Consider it: in the mountains

of Malaya, on the mammoth grape:

the masterpiece, a twenty-four-pound

flower, its diameter

twenty-eight inches in full bloom.

A triumph! Leafless, asepalous,

rootless and stemless: pure flower.

 

Its adhesive seeds grow

tendrils into the Tetrastigma

vine. It takes nine months to open

fully and stays open seven days.

It has five petals, reddish

brown and often mottled. All

its organs are dead-centre

in a blood-coloured, lidded cup.

 

Consider, furthermore, its smell,

which is precisely that of

twenty-four fully opened

pounds of rotting meat; the method

of its pollination: carrion-

eating flies; and of its seed-

dissemination: black rats.

 

Sir Thomas Stamford Raffles,

the man who planted the Union Jack

on Singapore, has given it its name:

it is Rafflesia arnoldii.

This, of course, is history.

Rafflesia arnoldii by any other name

would be Rafflesia arnoldii,

as we know it, and

the largest flower in the natural world.

 

Leciono pri Botaniko

de Robert Bringhurst

 

Konsideru, en la montoj

de Malajzio, sur giganta vito,

majstroverkon, dekunu-kilograman floron;

plenflorade, ĝia diametro

estas sepdek centimetroj.

Triumfo! Sen folioj, sepaloj

radikoj aŭ tigoj, la tuto estas floro.

 

Ĝiaj algluiĝemaj semoj iĝas invadiĝintaj

ĉiroj en la Tetrastigman viton. La plena

malfermo de la floro daŭras naŭ monatojn,

kaj ĝi restas malferma dum sep tagoj.

Ĝi havas kvin petalojn, brunkarmezinajn

kaj ofte makulitajn. Ĉiuj el

ĝiaj organoj precize centriĝas

en sangkolora, duonkovrita taso.

 

Konsideru, cetere, ĝian odoron,

kiu estas ĝuste tiu de

dek unu plene malfermitaj

kilogramoj da putranta karno;

la polenado estas per kadavraĵomanĝaj

muŝoj, kaj la semo-disvastigado

estas per nigraj ratoj.

 

S-ro Thomas Stamford Raffles,

la viro kiu plantis la britan flagon

en Singapuro, donis al ĝi

la nomon de Rafflesia arnoldii.

Kompreneble, tio estas historio.

Rafflesia arnoldii per ajna alia nomo

estus Rafflesia arnoldii,

kiel ni konas ĝin, kaj

la plej granda floro en la naturmondo.

About the author : Wally du Temple

Books written by Wally du Temple are sold by friesenpress.com where author information is available in English.