Indiĝenaj popoloj ‘kantas’ kiel kanarioj por la tero. ( Poemo )

Ĉu vi aŭdis pri kantantaj kanarioj ?

Kiujn la ministoj portis en minejojn

Averti pri asfiksio de spirgasoj

Mortigaj se glutas spasme en la plumojn?

Kiaj strangaj partneroj sed ne volontaj –

Kanarioj flavaj, kaj polvaj ministoj

Ministo karba, devas li fulge fosi.

Kanario kapta volas ĝi forflugi,

Libere sori, surfi sur ventondoj

Kante ĉerpi, kaj sen kaĝe amdeklari

Al amato ien alte super arboj.

Ministoj karbaj ne volas sin sufoki

Pro laboro pena, borantaj subtere

Devigas birdetoj asfiksie morti

Por sekure, ili manlaboru lukre.

Ĉu vi aŭdis pri kantantaj indiĝenoj?

Kiuj manifestacias, vojojn blokas

Atentigas la firmaojn pri danĝeroj

Provas protekti la naturan medion

Devigi indan etikon de teramo?

Kiaj strangaj partneroj sed ne volantaj –

Firmaoj, ekspluantoj de senviva materio

Laŭ nefleksebla homcentriga linea tempo.

 

Alifonte

En Polinezio estis gardantoj de la popolo

Kies scio saltis radiksente el la tero

Venis de bestoj, akvoj, aeroj, fajroj

Sezonoj. La cikloj karambolis onde

Inte, ante, onte ondume kiel

Supre de surfondoj en Polinezio

Tiuj skiis la akvajn akumuliĝojn,

Ondumintoj renverse elsuĉinten de la plaĝoj,

Skiis per ligno la hulojn sub ŝaŭmrompiĝoj

De vortice altiĝantaj ondumontoj ĝis

Krestrajde spertis la ĉiaman NUNON .

About the author : Wally du Temple

Books written by Wally du Temple are sold by friesenpress.com where author information is available in English.