Insulo ‘Darsi’ Izulejo Por Lepruloj ( Poemo )

 

En Kanado la rakonto pri la trakto

De la malsano ‘Hansen’,ja aĉa akto

Se la skurĝo de ‘lepro’ malsanigis vin

Esperu esti blankul’, kaj ne estu Ĉin’.

 

juvelo verde arba  belas al okul’

En arkipelago plej bela la Insul’.

En ‘Haro’ la markolo, Insulo ‘Darsi’

Kvazaŭe flosas plezure vin inviti.

Situas ĝi enire al Saliŝha mar’.

Foje leprejo, de karcero kaj koŝmar’,

Insulo ‘Darsi’ en ‘Haro’ la markol’

Lepra izulejo por Ĉina la popol’,

Sen sanigkuraco de iu kuracist’.

Pro atrofio de korpopartoj la insist’

‘Forportu ilin’, kolero, maltolero!

Pro mukozaj aĉnodetoj de la haŭto

Pro aĉaspekto oni timis apudest’

Al homoj afliktitaj de Biblia pest’

Okazis en Kanado en milnaŭcenta jar’

Maljusta arestado far policanar’

Oni punportis la leprulojn pro bacil’

Forportis tiujn de urba domocil’

Al insulo Darsi, en Haro la markol’

Ne la blankuloj sed nur ĉina la popol’

Pro timego de la vido de gangreno

Pro la haŭtaj erupcioj la forpreno.

Oni faris paradizan koncentrejon

Konstruis kabanojn kaj plantis ĝardenon

Ne la blankuloj sed la malsanuloj mem

Bredis porkojn, ŝafojn, bovinojn por la krem’

Insulo ‘Darsi’ en ‘Haro’ la markol’

Lepreja karcero por Ĉina la popol’

Sen saniga helpo por tia Kanadan’

Kvankam laboranta li apud civitan’

Marŝipo varojn deponis kvaronjare

Medikamentojn ne, nur nutraĵojn are.

Preter plaĝo neniu persono paŝis

Kiam provizojn boatoj proviantis.

Nek flegisto, nek helpema kuracisto

Nenia helpanto eĉ ne purigisto.

Ratoj formordis sennervajn piedfingrojn

Dum Ĉinoj dorme ne sentis la dolorojn.

Post morto kriploj enteriĝis senmane

Postsigno mankis por memori humane.

Sed vortoj miaj aŭdigu la rakonton.

Ĉu animoj velas vortojn en la venton?

 

 

 

Blankulojn oni metis en hospitalon

Provis sed ne sukcesis la resanigon.

Balzamon mane aplikis flegistinoj

Korpopartojn volvis zorge kuracistoj.

Klasikan muzikon helpantoj aŭdigis

Solenis funebron kiam homoj mortis.

About the author : Wally du Temple

Books written by Wally du Temple are sold by friesenpress.com where author information is available in English.