El ‘La Eterna Filosofio’ de Aldous Huxley ( Prozo )

In the beginning of the new year, this paragraph by Aldous Huxley is worth considering, I think.
Komence de la nova jaro, jena paragrafo de Aldous Huxley indas por konsidero – mi pensas.

La Eterna Filosofio, Lasta paragrafo, ĉapitro X11 de Aldous Huxley

Kiel ajna alia formo de imperiismo, teologia imperiismo estas minaco al daŭra mondpaco. La skurĝo de perforto neniam finiĝos ĝis, unue, plej multe de homoj akceptas la saman, veran filozofion de vivo; ĝis, due, ĉi-tiu Eterna Filosofio estas rekonita kiel la plej alta faktoro komuna al ĉiuj mondaj religioj; ĝis, trie, la adeptoj de ĉiu religio rezignas pri siaj kultaj tempo-filozofioj, kun kiu, en sia propra aparta fido, la Eterna Filosofio de eterneco estis teginta, ĝis, kvare, estas monda malakcepto de ĉiuj politikaj pseŭdo-religioj, kiuj lokigas ies superan bonon en la estonteco kaj do pravigas kaj rekomendas la faradon de ĉia speco de krimo kiel rimedo por tiu celo. Se tiuj kondiĉoj ne estas plenumitaj, neniu kvanto de politika planado, neniuj ekonomiaj projektoj ne grave kiel eminente planitaj, povas malhelpi la reintensiĝo de milito kaj revolucio.

Like any other form of imperialism, theological imperialism is a menace to permanent world peace. The reign of violence will never come to an end until, first, most human beings accept the same, true philosophy of life; until, second, this Perennial Philosophy is recognized as the highest factor common to all the world religions; until, third, the adherents of every religion renounce the idolatrous time-philosophies, with which, in their own particular faith, the Perennial Philosophy of eternity has been overlaid; until, fourth, there is a world-wide rejection of all the political pseudo-religions, which place man’s supreme good in the future time and therefore justify and commend the commission of every sort of present iniquity as a means to that end. If these conditions are not fulfilled, no amount of political planning, no economic blue-prints however ingeniously drawn, can prevent the recrudescence of war and revolution.

About the author : Wally du Temple

Books written by Wally du Temple are sold by friesenpress.com where author information is available in English.