Odyssey ( Poemo )

El La Prologo de ‘Odyssey, A Modern Sequel’: by NIKOS KAZANTZAKIS

Esperanto English
 

Ho Suno, mia rapida koketanta okulo, mia ruĝhara ĉashundo, ekflaru trovige ĉiujn ĉasaĵojn kiujn mi amas, ilin postsekvu rapide, diru al mi ĉion, kion vi vidis sur tero, ĉion, kion vi aŭdis, kaj mi aliformigos ilin en la sekreta forĝejo de mia intesto ĝis malrapide, kun profundaj karesoj, ludado kaj ridado, ŝtonoj, akvo, fajro kaj tero  estos transformitaj al spirito, kaj la peza animo kun kotaj flugiloj, jam libera de sia karno, leviĝos kaj velkos en la suno kiel serena flamo.”

 

O Sun, my quick coquetting eye, my red-haired hound, sniff out all quarries that I love, give them swift chase, tell me all that you’ve seen on earth, all that you’ve heard, and I shall pass them through my entrails’ secret forge till slowly, with profound caresses, play and laughter, stones, water, fire, and earth shall be transformed to spirit, and the mud-winged and heavy soul, freed of its flesh, shall like a flame serene ascend and fade in the sun.

About the author : Wally du Temple

Books written by Wally du Temple are sold by friesenpress.com where author information is available in English.